A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кальчицька сільська територіальна громада
Маріупольський район Донецька область

Орієнтовний перелік тестових питань на перевірку законодавства для кандидатів на посаду директорів закладів освіти

Дата: 21.10.2021 16:13
Кількість переглядів: 1231

Орієнтовний перелік тестових завдань та

зразок ситуаційного завдання

для кандидатів на посади директорів закладів освіти

(додатково повідомляємо, що остаточний перелік тестових завдань та критерії оцінювання тестування та ситуаційного завдання буде затверджено на першому засіданні конкурсної комісії)

 1. Згідно із Законом України «Про освіту» посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної категорії підвищується не менше ніж на:
 1. 15 відсотків;
 2. 10 відсотків;
 3. 20 відсотків;
 4. 25 відсотків.
 1. Обов’язковими складовими Єдиної державної електронної бази з питань освіти є:
 1. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності.
 2. Реєстр об’єктів освітньої діяльності.
 3. Реєстр документів про освіту.
 4. Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
 5. Реєстр сертифікатів педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію.
 6. Реєстр студентських (учнівських) квитків.
 1. Засновники закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності мають право:
 1. затверджувати переліки платних послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 2. забезпечувати дотримання переліку платних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
 3. затверджувати переліки платних послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, за відповідним дозволом органу управління освітою обласної державної адміністрації.
 1. Контракт є особливою формою строкового трудового договору. Визначте умову початку роботи за контрактом:
 1. контракт є формою строкового трудового договору, тому ніяких інших розпоряджень не потребує.
 2. контракт заміняє наказ про прийняття на роботу; дата початку трудових відносин прописана у контракті;
 3. контракт передує наказу про прийняття на роботу, але його не заміняє, а є підставою для оформлення трудового договору наказом чи розпорядженням роботодавця, без якого працівник не може бути допущенний до роботи.
 1. Виберіть з переліку видів юридичної відповідальності ті види, за якими директор школи відповідальності не несе:
 1. дисциплінарна;
 2. адміністративна;
 3. кримінальна;
 4. цивільно-правова;
 5. на нього поширюються усі види юридичної відповідальності.
 1. Яка різниця між скороченням чисельності працівників і скороченням штату працівників?
 1. Скорочення чисельності та скорочення штату працівників – це однотипні поняття. У обох випадках відбувається скорочення і дотримуватися необхідно процедури вивільнення працівників.
 2. Скорочення чисельності або скорочення штату працівників – це одне і те ж.
 3. Скорочення чисельності і скорочення штату працівників – це різні поняття. Так, скорочення чисельності передбачає звільнення працівників, натомість скорочення штату зменшення або ліквідацію окремих посад, при цьому одночасно можуть вводитися інші посади і їх може бути ще більше, а тому звільнення не обов’язкове і можливе переведення на іншу посаду.
 1. Вкажіть правильне визначення освітнього округу:
 1. сукупність закладів загальної середньої освіти(їхніх філій), що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.
 2. сукупність закладів загальної середньої і дошкільної освіти, що забезпечують доступність освіти для осіб , які проживають на відповідній території.
 3. сукупність закладів освіти (їхніх філій) , у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.
 1. Чи повинен учитель, який атестується на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «вчитель – методист» готувати кожні 5 років нові методичні розробки?
 1. повинен підтверджувати педагогічне звання новими методичними розробками, науково-методичною і науково-дослідною діяльністю;
 2. рішення про підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання може бути прийняте, якщо вчитель  продовжує здійснювати науково-методичну та науково-дослідну діяльність але не запровадив нових методичних розробок, які б були схвалені науково-методичною установою вищого рівня;
 3. це залежить від того, чи залишаються попередні методичні напрацювання актуальними у наступному міжатестаційному періоді.
 1. Чи є правильним формулювання у наказі особового складу «призначений на посаду з неповним тижневим навантаженням»:
 1. правильне, бо директор не знає скільки годин учитель буде навантажений на наступний навчальний рік;
 2. неправильне, бо не відповідає змісту трудового договору і правовому визначенню посади вчителя згідно з чинним законодавством;
 3. буде правильним, якщо директор вкаже кількість годин навантаження.
 1. У закладі загальної середньої освіти вчителю хімії присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Його педагогічне навантаження становить 17 годин хімії та 1 година гуртка «Юний хімік». Визначте , за яким тарифним розрядом оплачується 1 година гурткової роботи:
 1. незалежно від навантаження гурткова робота – це інша посада за якою вчитель повинен атестуватися. Тарифні розряди присвоюються послідовно, як і кваліфікаційні категорії. Отже, одна година гуртка оплачується за найнижчим тарифними розрядом – 10-им, а далі – за результатами атестації;
 2. розмір оплати праці при довантаженні годинами з іншої посади визначає керівник. При цьому, головним критерієм за яким визначається тарифний розряд є рівень кваліфікації. Кваліфікація у вчителя найвища, отже і оплата за гурткову роботу здійснюється за найвищим 12-им тарифним розрядом до наступної атестації за посадою – керівник гуртка.
 3. директор школи як керівник визначає тарифний розряд самостійно в межах фонду оплати праці, отже це може бути будь який розряд: 10-ий, 11-ий або 12-ий.
 1. Вчитель початкових класів додатково працює на 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня. Визначте, по якій посаді він повинен атестуватися:
 1. вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня – це однотипна робота у початковій ланці, а тому вчитель може атестуватися за будь якою посадою, за вибором;
 2. основна посада – вчитель початкових класів, отже і атестуватися вчитель зобов’язаний за основною посадою, а оплата праці буде перенесена на посаду вихователя групи продовженого дня.
 3. атестуватися вчителю потрібно за кожною з посад, як правило, атестація в таких учителів здійснюється не розводячи в часі – одночасно за кожною посадою.
 1. Екстерни, які здобули повну загальну середню освіту з високим рівнем навчальних досягнень – 10, 11, 12 балів можуть:
 1. нагороджуватися лише похвальною грамотою «за особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
 2. нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» , срібною медаллю «За досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 3. отримують атестат відповідного зразка без нагородження.
 1. Вкажіть, де допущено помилку. У Державних санітарних правилах і нормах влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів визначено оптимальну температуру для усіх приміщень закладу загальної середньої освіти, зокрема:
 1. Класні кімнати і кабінети- +17-20*С;
 2. Майстерні по обробці металу і дерева-+16-18*С;
 3. Спортивний зал-+15-17*С;
 4. Актовий зал - +17-20*С;
 5. Бібліотека - +16-18*С;
 6. Медичний кабінет – 21-23*С;
 7. Туалети -+17-21*С;
 8. У позаурочний час в усіх приміщеннях не нижче - +12*С.
 1. Вкажіть зайве. Метою інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:
 1. виправлення недоліків в роботі закладу освіти та порушень чинного законодавства, виявлених в ході проведення перевірки;
 2. підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 3. приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.
 1. Вкажіть зайве. Заклад освіти залежно від засновника може бути у такій формі власності:
 1. державна;
 2. комунальна;
 3. власність об’єднаних територіальних громад;
 4. приватна;
 5. корпоративна.
 1. Соціалізація – це:
  1. пристосування людини до нових соціальних умов;
  2. перетворення зовнішніх соціальних умов в цінності, значущі для особистості;
  3. процес і результат входження особистості в суспільство, формування соціальних цінностей, установок, норм і правил поведінки, освоєння соціальних ролей;
  4. цілеспрямований процес соціального навчання і виховання дитини.
 2. Нормативно схвалюваний зразок поведінки, очікуваний оточуючими від кожного, хто займає дану соціальну позицію (за посадою, віковим і статевим характеристикам і т.д.) – це:
 1. трансакція;
 2. рольові очікування;
 3. соціальна роль;
 4. психологічний контакт.
 1. Спілкування, спрямоване на отримання вигоди від співрозмовника з використанням різних прийомів (лестощі, залякування, «пускання пилу в очі», обман, демонстрація доброти) – це спілкування …:
 1. ділове;
 2. маніпулятивне;
 3. світське;
 4. формально-рольове;
 1. Приписування подібних характеристик всім членам будь-якої соціальної групи або спільності – це:
 1. самоактуалізація;
 2. стереотипізація;
 3. ідентифікація;
 4. узагальнення;
 1. Основні механізми пізнання іншої людини – це:
 1. емпатія;
 2. рефлексія;
 3. ідентифікація;
 4. всі відповіді вірні.
 1. Виявлення розриву (відповідності) між вимогами педагогічного процесу і рівнем актуального розвитку суб'єкта становить сутність психолого-педагогічної:
 1. оцінки;
 2. характеристики;
 3. величини;
 4. ситуації.
 1. Провідною діяльністю для молодшого шкільного віку є:
 1. навчальна діяльність;
 2. рольова гра;
 3. спілкування;
 4. трудова діяльність.
 1. Розвиток дитини, який характеризується різким зниженням контактів з оточуючими і слабо розвиненою мовою, - це:
 1. дитячий аутизм;
 2. репресивність;
 3. агресивність;
 4. дитячий інтелектуалізм.
 1. Кількісний показник інформації, що зберігається в пам'яті людини або відтвореного нею матеріалу характеризує:
 1. тип пам'яті;
 2. обсяг пам'яті;
 3. кількість пам'яті;
 4. зміст пам'яті.
 1. Спрямованість особистості на світ внутрішніх об'єктів називається:
 1. екстраверсією;
 2. монокулярністю;
 3. інтроверсією;
 4. монотонністю.
 1. Підвищена схильність відчувати занепокоєння у самих різних життєвих ситуаціях, у тому числі й таких, коли для цього немає причин, - це:
 1. фрустрація;
 2. депресивність;
 3. тривожність;
 4. апатія.
 1. Положення дитини у системі міжособистісних відносин в групі (класі) називається:
 1. психологічним статусом;
 2. соціальною роллю;
 3. біологічною роллю;
 4. груповою характеристикою.
 1. Практичне заняття з вироблення конкретних психологічних умінь і навичок, технік або прийомів називається:
 1. семінаром;
 2. лекцією;
 3. тренінгом;
 4. уроком.
 1. Припущення, що висувається як тимчасове на основі наявних спостережень і уточнюється наступними експериментами, називається:
 1. об’єктом дослідження;
 2. суб’єктом дослідження;
 3. актуальністю;
 4. гіпотезою.
 1. Характеристика дитини, в основі якої лежить спрямованість особистості на світ зовнішніх об'єктів називається:
 1. екстраверсією;
 2. монокулярністю;
 3. інтроверсією;
 4. монотонністю.
 1. Метою діагностики при прийомі дитини до школи є визначення:
 1. когнітивної готовності до навчання;
 2. когнітивної та емоційно-вольової готовності до навчання;
 3. когнітивної, мотиваційної та емоційно-вольової готовності до навчання;
 4. когнітивної, мотиваційної, операційно-процесуальної та емоційно-вольової готовності до навчання.
 1. Своєрідна сходинка індивідуального розвитку, обумовлена закономірностями формування організму, умовами життя, навчання та виховання, називається віком …:
 1. біологічним;
 2. психологічним;
 3. соціальним;
 4. фізичним;
 1. Індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, а також визначають успішність засвоєння знань, навичок, умінь і виконання діяльності, називаються:
 1. здібностями;
 2. психологічними характеристиками;
 3. психологічними проявами;
 4. вміннями.
 1. Індивідуально-психологічні якості школяра, що визначають його успіхи в оволодінні знаннями і вміннями в процесі навчальної діяльності, називаються:
 1. людськими здібностями;
 2. навчальними вміннями;
 3. знаннями;
 4. навчальними здібностями.
 1. Істотні структурні зміни в когнітивної області, що виражаються в переході до абстрактного і формального мислення, відбуваються у віці:
 1. 6-10 років;
 2. 11-15 років;
 3. 3-6 років;
 4. 15-18 років.
 1.  «Інструмент» психіки, який забезпечує людині орієнтацію в соціальній дійсності, успішну соціальну взаємодію – це:
 1. кінестатичний інтелект;
 2. екзистенційний інтелект;
 3. соціальний інтелект;
 4. емоційний інтелект;
 1. Важливе явище, що визначає формування самосвідомості підлітка, виділене Еткінд, - це:
 1. егоцентризм
 2. дитиноцентризм;
 3. людиноцентризм;
 4. дуоцентризм.
 1. Генетичні, морфологічні, фізіологічні та нейрофізіологічні зміни, які відбуваються в організмі кожної людини, – це вік ...
 1. психологічний;
 2. соціальний;
 3. фізичний;
 4. біологічний.
 1. Криза, яка настає у підлітковому віці і зумовлена біологічними і фізіологічними змінами, пов'язаними із розвитком соматичних і статевих функцій, - це криза
 1. фізіологічна;
 2. біологічна;
 3. пубертатна;
 4. психологічна.
 1. Підліток, що інфантильний за своїми соціальним реакціями і якому однолітки дають прізвиська "мамин синок" і "дитячий садок", виріс в сім'ї із:
 1. гіперопікою;
 2. гіпоопікою.
 1. Відстань між рівнем актуального розвитку дитини і рівнем можливого розвитку - це:
 1. зона найближчого розвитку;
 2. психологічні здібності;
 3. навчальні здібності;
 4. зона поточного розвитку;
 1. Складне психологічне утворення, що припускає досить високий рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної, емоціональної сфер дитини і забезпечує ефективність його навчання в школі, називають:
 1. здатністю до навчання;
 2. педагогічною занедбаністю;
 3. талановитістю;
 4. психологічною готовністю до школи.
 1. Е. Еріксон виділяв у розвитку людини:
 1. 6 криз;
 2. 11 криз;
 3. 8 криз;
 4. 13 криз.
 1. Закінчений в смисловому, часовому й організаційному відношенні етап, елемент навчального процесу називають:
 1. уроком;
 2. навчальним роком;
 3. семестром;
 4. співбесідою.
 1. Нонконформізм - модель розвитку відносин між особистістю і колективом, коли ...:
 1. особистість підкоряє собі колектив;
 2. колектив підкоряє окрему особистість;
 3. відносини колективу та особистості відбуваються на паритетних засадах;
 4. вірна відповідь відсутня.
 1. За характером тривалості закріплення і збереження матеріалу пам'ять буває:
 1. оперативною;
 2. зоровою;
 3. слуховою;
 4. руховою.
 1. Негативна якість, властивість особистості, що відображає її прагнення максимально підпорядкувати своєму впливу партнерів по взаємодії і спілкуванню; зовні проявляється у владності і називається:
 1. диктаторством;
 2. конфліктністю;
 3. домінантністю;
 4. агресивністю.
 1. Конкретний продукт, який часто є результатом спільної праці і роздумів учнів, переживання ситуацію успіху, самореалізації, що створює умови для ціннісного переосмислення, діалогу, при освоєнні змісту шкільного навчання, застосування і придбання нових знань і способів дії - характерно для реалізації:
 1. методу кооперативного навчання;
 2. технології проектного навчання;
 3. технології модульного навчання;
 4. технології розвиваючого навчання.
 1. Система діяльності з відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів вирішення завдань в ході навчання (тести і практичні вправи) – це:
 1. технологія дистанційного навчання;
 2. технології проектного навчання;
 3. тренінгові технології;
 4. інформаційна технологія.
 1. Д. Барбер визначає чотири стилі виконання керівником своєї ролі. Який стиль є неприйнятним для директора школи?
 1. активно-позитивний стиль;
 2. активно-негативний стиль;
 3. пасивно-позитивний стиль;
 4. пасивно-негативний стиль.
 1. Найвищою потребою (в ієрархії фундаментальних потреб людини, яку розробив А.Маслоу) є потреба в самоактуалізації, тобто, потреба в самореалізації й розвитку; потреба подолати самого себе; використати всі свої можливості і розширити межі. Саме такого вчителя сьогодні має плекати керівник освітнього закладу. Яка потреба в ієрархії людських потреб передує потребі в само актуалізації?
 1. соціальна потреба;
 2. потреба в повазі;
 3. потреба в повазі;
 4. фізіологічні потреби.
 1. У Державному стандарті загальної середньої освіти ключова компетентність визначається як:
 1. спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 2. об?єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини.
 3. уміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.
 1. Якій з ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти (від 21 лютого 2018 р. №87) належить таке трактування: передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 1. інноваційність;
 2. навчання впродовж життя;
 3. культурна компетентність;
 4. громадські та соціальні компетентності;
 1. Найсучасніша національна премія для освітянської спільноти або "премія на мільйон":
 1. людина року;
 2.  global teacher prize; 
 3.  нобелівська премія.
 1. Якими ознаками можна охарактеризувати педагогіку партнерства?
 1. діалог-взаємодія-взаємодопомога;
 2.  діалог-довіра-домовленість;
 3.  доброзичливість-позитивне ставлення-довіра;
 4.  усі правильні.
 1. Діяльність якої громадської організації, яка діє на території України з 2015 року, спрямована на відкритий обмін педагогічним досвідом спільноти відповідального вчительства і співпрацю за принципом "Give – Get" («Дай, якщо можеш – Візьми, якщо хочеш»)?
 1. EdCamp;
 2.  "Освіторія";
 3.   EdLab;
 4.  "Інша освіта".
 1. Інновація – це:
 1. нововведення, зміна, оновлення;
 2.  новий підхід, створення якісно нового;
 3. використання відомого в інших цілях; 
 4. використання відомого із незначною модифікацією;
 5.  всі відповіді вірні.
 1. До нових термінів в Законі України "Про освіту" віднесено "Універсальний дизайн у сфері освіти". Що означає ця категорія:
 1. дизайн шкільного середовища;
 2. дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;
 3. зовнішній дизайн шкільних споруд.
 1. Яка з новацій стане засадничою в Новій українській школі, що подолала шлях рівневої структури інноваційних процесів, і втілила перспективний план виконання Болонських угод (Левенське, Лондонське й Бергенське комюніке)?
 1. інклюзивна освіта;
 2. педагогіка партнерства;
 3. вмотивований вчитель.
 1. Педагогічні ідеї якого педагога найдоцільніше співвіднести з ключовими компонентами формули НУШ?
 1. А. С. Макаренка;
 2.  В. О. Сухомлинського;
 3.  Ш.О. Амонашвілі.
 1. Емоційний інтелект – це:
 1.  це показник нашої здатності до спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття інших людей;
 2.  інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомостімислення та розуму людини;
 3.  здатність людини, що виявляється в самодетермінації і саморегуляції своєї діяльності та різних психічних процесів. 
 4.  розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.
 1. Метою інтерактивного навчання є:
 1. створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання, уміння, цінності та власну компетентність у різних сферах життя;
 2. створення педагогом умов навчання, за яких учень самостійно буде планувати свою пізнавальну діяльність;
 3. створення педагогом умов навчання, за яких учень навчиться аналізувати, синтезувати, і обґрунтовано оцінювати достовірність інформації;
 4.  створення педагогом умов навчання, за яких учень генеруватиме чи змінюватиме свою позицію на основі фактів і аргументів.
 1. Вміння педагога організувати учнів, правильно спланувати власну роботу, називають:
 1. академічними;
 2.  організаторськими;
 3.  авторитарними;
 4.  комунікативними.
 1. Що означає термін “прийняття управлінського рішення ”?
 1. управлінська дія щодо визначення відповідного управлінського впливу;
 2. програма дій керівника, яка визначає: зміст та етапи роботи; методи і засоби досягнення поставлених задач; критерії оцінки результативності; терміни їх виконання;
 3. результат управлінської діяльності керівника закладу чи установи освіти;
 4. продумані дії керівника;
 5. результат напруженої розумової діяльності керівника чи керівної ланки закладу або установи освіти.
 1. Назвіть принцип управління, що передбачає створення у дитячому та педагогічному колективах стосунків на основі взаємоповаги, довіри.
 1. принцип науковості;
 2. принцип демократизації;
 3. принцип оптимізації;
 4. принцип ініціативи і активності;
 5. принцип цілеспрямованості.
 1. Назвіть загальні функції управління закладами освіти.
 1. інформаційне забезпечення, педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, регулювання;
 2. планування, виконання, зворотний зв'язок, оцінка результатів, рекомендації;
 3. організація, виконання, координування, аналіз, облік, контроль;
 4. планування, організація, облік, контроль;
 5. правильної відповіді немає.
 1. Які методи управління закладами освіти належать до організаційних?
 1. методи формування суспільної свідомості, методи морального стимулювання, створення позитивного психологічного клімату в колективі, методи соціологічних досліджень.
 2. методи матеріального стимулювання, метод нормування, інструктування, економічного планування.
 3. науково-практичні конференції педагогічних працівників, педагогічні читання, семінари, диспути, серпневі наради вчителів.
 4. метод інструктування, регламентування, нормування, розпорядчі акти.
 5. правильної відповіді немає.
 1. Назвіть функцію управління, спрямовану на оцінку стану освітнього процесу та вироблення рекомендацій щодо його вдосконалення.
 1. регламентування.
 2. координування.
 3. планування.
 4. контроль.
 5. педагогічний аналіз.
 1. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»?
 1. це система заходів, спрямованих на забезпечення ефективності навчання і виховання здобувачів освіти на основі раціонального використання часу, засобів, зусиль як педагогів, так і учнів;
 2. це система заходів, що сприяє правильній організації режиму дня, економії часу педагогів і учнів;
 3. це підвищення продуктивності праці педагога і учнів за рахунок покращення умов праці;
 4. це оптимізація особистої праці педагога;
 5. правильної відповіді немає.
 1. Назвіть принцип управління, що передбачає розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівника органам державної влади.
 1. принцип оперативності, конкретності й діловитості.
 2. принцип ініціативи і активності.
 3. принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю.
 4. принцип демократизації в управлінні.
 5. принцип науковості.
 1. Що таке “інновація”?
 1. це нововведення, в результаті якого суттєво змінюється об’єкт діяльності.
 2. це пізнання та впровадження нового в практику діяльності.
 3. це комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень.
 4. це новий продукт діяльності людини.
 5. це продукт діяльності творчих людей.
 1. Що таке “принципи управління”?
 1. це керівна ідея, яка впливає на діяльність суб’єктів і об’єктів управління.
 2. це пріоритетні правила поведінки людей у конкретних умовах їхньої діяльності.
 3. це об’єктивні правила управлінської поведінки, що випливають з потреб управління і повертаються до нього у вигляді наукового знання.
 4. це правила, за якими діє той чи інший заклад чи установа освіти.
 5. це ідея, якою захоплюється управлінець.
 1. Що таке “інноваційна освітня діяльність”?
  1. це одна із форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує розробку, розповсюдження та застосування інновацій в системі освіти.
  2. це системна участь закладів чи установ освіти в експериментальній науково-дослідній роботі з удосконалення навчально-виховного процесу та управління ним.
  3. це форма участі у науково-дослідній роботі закладу (установи) освіти.
  4. це діяльність щодо виявлення, експериментування, апробації та розповсюдження освітніх інновацій.
  5. це діяльність з упровадження освітніх інновацій.
 2. Що означає термін “оптимальність” в управлінні?
  1. це сукупність раціонально дібраних прийомів управління.
  2. це вища доцільність у даних умовах, у даний час.
  3. це педагогічно доцільна управлінська технологія.
  4. це результат управлінської діяльності.
  5. це результат управління в установах чи закладах освіти.
 3. Що означає поняття "управлінське рішення"?
  1. це управлінська дія щодо визначення відповідного управлінського впливу.
  2. це програма дій керівника, яка визначає: зміст та етапи роботи, методи і засоби досягнення поставлених задач; критерії оцінки результативності; терміни їх виконання.
  3. це результат управлінської діяльності керівника закладу чи установи освіти.
  4. це продумані дії керівника.
  5. це результат напруженої розумової діяльності керівника чи керівної ланки закладу або установи освіти.
 4. Модернізовані функції управління – це (вилучіть зайве):
 1. стимулююча.
 2. прогностична.
 3. менеджерська.
 4. представницька.
 5. політико-дипломатична.
 1. Функція управління, яка означає процес визначення цілей і шляхів їх досягнення - це:
 1. аналіз.
 2. організація.
 3. контроль.
 4. регулювання.
 5. планування.
 1. Який з видів педагогічного аналізу зумовлює циклічність управління:
 1. тематичний.
 2. підсумковий.
 3. параметричний.
 4. адміністративний.
 5. самоконтроль.
 1. Якість та ефективність управлінського рішення значно підвищується за умов колегіальності на етапі:
 1. прийняття рішення.
 2. реалізації рішення.
 3. вироблення варіанту рішення.
 4. обговоренні альтернатив.
 5. аналізі варіантів рішення.
 1. Який процес називають “керівництвом”.
 1. процес особистого впливу керівника на учасників освітнього процесу.
 2. процес управління людським коллективом.
 3. процес налагодження керівником міжособистісних стосунків з персоналом з метою досягнення управлінських цілей.
 4. засіб впливу  керівника на учасників навчально-виховного процесу.
 5. процес встановлення оптимальних відносин керівника і підлеглого.
 1. В управлінні закладом освіти інформація виступає:
 1. предметом праці менеджера.
 2. продуктом праці менеджера.
 3. знаряддям праці менеджера.
 4. результатом праці менеджера.
 1. Основним документом, що регулює освітній процес, є:
 1. робочий навчальний план.
 2. статут школи.
 3. план роботи школи.
 4. перспективний план роботи школи.
 1. Дані, які несуть новизну для одержувача і вимагають прийняття рішення, це:
 1. повідомлення.
 2. управлінське рішення.
 3. наказ.
 4. інформація.
 1. Інноваційний процес - це комплексна діяльність, яка передбачає логічний ланцюг:
 1. створення, засвоєння, використання, розповсюдження;
 2. засвоєння, створення, розповсюдження, використання;
 3. створення, використання, засвоєння, розповсюдження.
 1. Інновації в змісті освіти - це:
 1. оновлення програм, підручників, посібників;
 2. оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвит­ку;
 3. оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.
 1. Інновації в організації педагогічного процесу - це:
 1. оновлення програм, підручників, посібників;
 2. оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвитку;
 3. оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.
 1. Інновації в управлінні освітою - це:
 1. оновлення програм, підручників, посібників;
 2. оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвитку;
 3. оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.
 1. Оцінка інновації здійснюється за критерієм актуальності, який передбачає:
 1. можливість розв'язати певну проблему саме зараз;
 2. інноваційний потенціал, надійність та вірогідність очікуваних результатів;
 3. можливість ресурсного, кадрового, програмно-методичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення.
 1. Оцінка інновації здійснюється за критерієм корисності, який передбачає:
 1. можливість розв'язати певну проблему саме зараз;
 2. інноваційний потенціал, надійність та вірогідність очікуваних результатів;
 3. можливість ресурсного, кадрового, програмно-методичного, ма­теріально-технічного та інших видів забезпечення.
 1. Назвіть вид внутрішнього контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів.
  1. Тематичний контроль.
  2. Персональний контроль.
  3. Фронтальний контроль.
  4. Класно-узагальнюючий контроль.
  5. Попередній контроль.
 2. Назвіть вид внутрішнього контролю, який передбачає розв'язання окремих педагогічних проблем.
  1. Класно-узагальнюючий контроль.
  2. Тематичний контроль.
  3. Персональний контроль.
  4. Оглядовий контроль.
  5. Фронтальний контроль.
 3. Мета внутрішнього контролю - це:
  1. З'ясувати, як працюють учні та вчителі.
  2. Перевірити виконання розпоряджень та наказів.
  3. Виявити відповідність педагогічного процесу визначеним стандартам.
  4. Перевірити діяльність персоналу.
  5. Виявити результати роботи школи.
 4.  «Оптимальність» в управлінні - це:
  1. Сукупність раціонально дібраних прийомів управління.
  2. Вища доцільність у даних умовах , в даний час.
  3. Педагогічно доцільна управлінська технологія.
  4. Результат управлінської діяльності.
  5. Результат управління в установах чи закладах освіти.
 5. Соціально-психологічні функції управління орієнтовані на:
 1. Організацію освітнього процесу.
 2. Створення необхідної навчальної та матеріальної бази.
 3. Інтереси педагогів, створення сприятливого мікроклімату.
 1. Психологічний клімат колективу - це емоційно-психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відбиваються:
  1. Особисті стосунки членів колективу.
  2. Ділові стосунки членів колективу.
  3. Особисті та ділові стосунки членів колективу.
 2. Яка з функцій управління передбачає діяльність керівника по впорядкуванню всіх ланок педагогічної системи, корекції підсистем та підтримці школи на оптимальному якісному рівні:
  1. Планування.
  2. Регулювання.
  3. Контроль.
  4. Прогнозування.
 3. Критерій якості освіти – це:
  1. Мірило ознаки або судження про досягнуту якість освіти.
  2. Категорія, яка визначає спосіб визначення показника, що вимірюється.
  3. Кінцевий висновок про стан досліджуваного об'єкта.
  4. Результативність діяльності.
 4. Який із зазначених принципів організації методичної роботи з педагогічними кадрами зумовлює використання психолого-педагогічних досягнень в педагогічній діяльності:
  1. Науковості.
  2. Оптимальності.
  3. Прогностичності.
 5. Що слід розуміти під поняттям “кадрова політика закладу освіти ?
  1. Головний напрям у роботі з педагогічними кадрами.
  2. Кількісні та якісні характеристики за спеціальністю.
  3. Цілеспрямований вплив на професійну підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів.
  4. Сукупність принципів, основних методів і цілей, котрі визначають напрями і зміст роботи з педагогічними кадрами.
  5. Перспективна лінія удосконалення педагогічних кадрів в системі управління закладом освіти.
 6. Проектування - це:
  1. Спеціальна, концептуально обумовлена та технологічно забезпе­чена діяльність щодо створення образу бажаної у майбутньому системи.
  2. Це діяльність щодо визначення цілей, задач та змісту діяльності певної організації.
  3. Це діяльність щодо розробки певної моделі діяльності організації шляхом аналізу альтернативних та вибору оптимальної.
 7. Системоутворюючим елементом при створенні системи виступає:
  1. Структурні компоненти.
  2. Мета функціонування системи.
  3. Взаємозв'язки та порядок функціонування підсистем.
 8. Основна система вдосконалення якості управлінської діяльності - це, перш за все:
  1. Постійний самоаналіз діяльності.
  2. Соціальний престиж.
  3. Вимоги посади.
 9. Права і обов'язки директора школи затверджені:
  1. Законом України "Про освіту".
  2. Положенням “Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад”.
  3. Законом України “Про загальну середню освіту”.
  4. Статутом школи.
 10. Ознаки демократичного стилю керівництва:
 1. керівник не втручається в роботу працівників, організацію взаємодії часто доручає заступникам;
 2. використання таких методів впливу як переконання, особистий приклад, пояснення;
 3. у випадку “незадовільного ” ставлення до роботи, намагається цього “не помічати ”, сам розв’язує проблеми;
 1. Для оцінки розвитку закладу освіти контролюють такі показники (вилучіть зайве):
 1. інноваційна діяльність закладу освіти;
 2. спосіб організації навчально-виховного процесу;
 3. реалізація особистісно орієнтованого підходу;
 4. ефективність навчально-виховного процесу.      
 1. Основними завданням керівника закладу освіти, що здійснює інноваційну діяльність, є:
 1. формування інноваційної культури закладу освіти;
 2. постійна підтримка педагогів-новаторів за допомогою не лише соціальних і психологічних методів заохочення, а й матеріальних (за рахунок залучених інвестицій);
 3. створення умов (соціальних, організаційних, психологічних) для здійснення експериментальної діяльності;
 4. забезпечення участі закладу освіти у реалізації інноваційних освітніх проектів;
 5. всі завдання, що сформульовані.
 1. Вкажіть психологічний компонент управлінської діяльності:
 1. змістовий;
 2. контрольний;
 3. мотиваційний;
 4. координаційний.
 1. Особливий вид умовного передбачення, соціальних розробок на перспективу майбутнього стану того чи іншого об’єкта, явища – це функція:
 1. планування;
 2. прогнозування;
 3.  регулювання;
 4. аналізу.
 1. Скільки років зберігається в закладі освіти книга наказів:
 1. 5 років;
 2. 20 років;
 3. 50 років;
 4. 75 років.
 1. Комплекс процедур спостереження, поточного оцінювання перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів його розвитку – це:
 1. педагогічний аналіз;
 2. регулювання освітнього процесу;
 3. освітній моніторинг;
 4. ліцензування закладу освіти.
 1. Управління освітнім процесом здійснюється у формі:
 1. універсального управлінського циклу;
 2. організаційно-контролюючої діяльності керівника;
 3. діагностико-прогностичної діяльності.
 1. Що таке діагностування результатів навчання:
 1. діагностування результатів навчання – це контроль і оцінка знань та умінь учнів;
 2. діагностування результатів навчання включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, вияв динаміки, тенденцій, прогнозування результатів;
 3. діагностування результатів навчання – це правильне (за встановленими критеріями) оцінювання знань, умінь;
 4. діагностування результатів навчання полягає у встановленні особистого рейтингу кожного учня.
 1. Що розуміють під поняттям ”імідж навчального закладу”?
 1. здатність створювати такий свій образ, якій є “найвигіднішій ” з погляду ефективності функціонування;
 2. уміння використовувати наявний ресурсний потенціал як інструмент створення бажаних уявлень про навчальний заклад у вищестоящих інстанціях;
 3. цілеспрямовано створюваний образ навчального закладу та пропонованих ним освітніх послуг, який забезпечує необхідне становище на ринку;
 4. образ, який створює навчальний заклад відповідно до уявлень учнів та їхніх батьків про нього;
 5. комплекс характеристик навчального закладу, що забезпечують його престиж.
 1. Підвищення якості освіти в контексті нового Державного стандарту передбачає:
 1. трансформація освітніх і навчальних програм;
 2.  гуманізація освітнього простору;
 3.  прагматичні зрушення.
 1. Чим новий Державний стандарт відрізняється від стандарту 2011 року?
 1. новими змістовими лініями;
 2. має широке коло користувачів;
 3. зовсім новими освітніми галузями.
 1. Формувальне оцінювання можна назвати ще:
 1. рефлексивне;
 2. проективне;
 3. підсумкове.
 1. Сучасний стандарт освіти передбачає «горизонтальну гнучкість», що означає:
 1. розподіл навчального часу між предметами за навчальними циклами;
 2. розподіл годин між варіативною та інваріантною складовими;
 3. довільний розподіл навчального часу.
 1. Виберіть 2 основних принципи розбудови НУШ:
 1. моделювання;
 2. інтеграція;
 3. компетентнісний підхід.
 1. Назва нового інтегрованого курсу в початковій школі:
 1. «Світ навколо тебе»;
 2. «Я досліджую світ»;
 3. «Я і світ навколо мене».
 1. Наскрізне вміння в контексті нового Держстандарту, яке спонукає до аналізу, синтезу, порівняння:
 1. критичне мислення;
 2. проектування;
 3. моделювання.
 1. Горизонтальна інтеграція –це:
 1. інтеграція освітніх галузей;
 2.  інтеграція тем в контексті одного предмету;
 3. інтеграція понять.
 1. Домінуюча форма навчання в НУШ:
 1. диференційоване навчання;
 2. інтерактивне навчання;
 3. індивідуальне навчання.
 1. Континуум інтегрованого навчання – це:
 1. зміст інтеграції;
 2. форми інтеграції;
 3. середовище інтегрованого навчання.
 1. Яка громадська організація дотримується принципу "Give – Get" – "Дай, якщо можеш - візьми, якщо хочеш"?
 1. EdLab.
 2. Освіторія.
 3. EdCamp.
 1. За допомогою якої програми можна підготувати буклет, бюлетень?
 1. Word;
 2. Excel;
 3. Power Point;
 4. Publisher;
 5. Internet Explorer.
 1. Контракт є особливою формою строкового трудового договору. Визначте умову початку роботи за контрактом:
 1. контракт є формою строкового трудового договору, тому ніяких інших розпоряджень не потребує;
 2. контракт заміняє наказ про прийняття на роботу; дата початку трудових відносин прописана у контракті;
 3. контракт передує наказу про прийняття на роботу, але його не заміняє, а є підставою для оформлення трудового договору наказом чи розпорядженням роботодавця, без якого працівник не може бути допущенний до роботи.
 1. Чи повинен учитель, який атестується на підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання «вчитель – методист» готувати кожні 5 років нові методичні розробки?
 1. повинен підтверджувати педагогічне звання новими методичними розробками, науково – методичною і науково –дослідною діяльністю;
 2. рішення про підтвердження раніше присвоєного педагогічного звання може бути прийняте, якщо вчитель  продовжує здійснювати науково-методичну та науково-дослідну діяльність, але не запровадив нових методичних розробок, які б були схвалені науково-методичною установою вищого рівня;
 3. це залежить від того, чи залишаються попередні методичні напрацювання актуальними у наступному міжатестаційному періоді.
 1. Вчитель початкових класів додатково працює на 0,5 ставки вихователя групи продовженого дня. Визначте , на якій посаді він повинен атестуватися:
 1. вчитель початкових класів і вихователь групи продовженого дня – це однотипна робота у початковій ланці, а тому вчитель може атестуватися за будь якою посадою, за вибором;
 2. основна посада – вчитель початкових класів, отже і атестуватися вчитель зобов’язаний за основною посадою, а оплата праці буде перенесена на посаду вихователя групи продовженого дня.
 3. атестуватися вчителю потрібно за кожною з посад, як правило, атестація в таких учителів здійснюється не розводячи в часі – одночасно за кожною посадою.
 1. Метою інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:
 1. виправлення недоліків в роботі закладу освіти та порушень чинного законодавства, виявлених в ході проведення перевірки;
 2. підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 3. приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.
 1. Заклад освіти залежно від засновника може бути у такій формі власності, виберіть зайве:
 1. державна;
 2. комунальна;
 3. приватна;
 4. корпоративна.
 5. власність об’єднаних територіальних громад.
 1. Чи має засновник повноваження втручатися в освітню діяльність закладу освіти,  організацію освітнього процесу, кадрові питання?
 1. Засновник не має повноважень втручатися в освітню діяльність, вирішення питань організації освітнього процесу, кадрові питання закладу освіти.
 2. Засновник має право втручатися.
 3. Не має права втручатися, окрім питань  призначення та звільнення керівника закладу.
 1. Чи може посаду директора школи обіймати негромадянин України?
 1. Може.
 2. Ні. 
 1. Хто укладає договір з вчителем інклюзивного класу – директор школи чи голова об’єднаної територіальної громади, якщо відділ освіти відсутній в ОТГ?
 1. Договір укладає директор школи, який призначає на посаду.
 2. Договір укладає голова об’єднаної територіальної громади.
 3. Договір укладає Департамент освіти.
 1. Яка наповнюваність класів НУШ?
 1. Наповнюваність не регламентована нормою закону.
 2. Мінімальна кількість учнів у класі для сільських територій - 5 учнів.
 3. Максимальна кількість учнів у класі  не може перевищувати 30. 
 1. Чи всі класи в Україні з 2018 – 2019 н. р. перейдуть на навчання за програмами НУШ, чи будуть такі, де діти продовжуватимуть навчатися за старою програмою?
 1. Перейдуть всі класи.
 2. З 2018/2019 навчального року лише перші класи навчатимуться за новими Стандартом початкової освіти і програмами НУШ.
 3. Усі класи з 2-го до 11-го навчатимуться за Програмами НУШ, лише в програми додали складову щодо розвитку компетентностей.
 1. Які зміни відбудуться у навчанні 2 класів в контексті НУШ (набір 2017 року)? Вибери зайве:
 1. Другі класи навчатимуться за старим Стандартом початкової освіти.
 2. Педагогічні працівники, згідно  Закону “Про освіту” (стаття 54) матимуть “академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі”.
 3. Учителі будь-яких класів можуть використовувати цікаві методи роботи, роблячи навчання кориснішим і цікавішим.
 4. У нових типових освітніх програмах МОН,  розроблених  для 2-11 класів не змінено зміст освіти, проте закцентовано увагу на розвитку компетентностей, визначених Законом “Про освіту” (стаття 12).
 1. Чи дозволяються перевірки на уроках експериментальних класів?
 1. Перевірки нормативними документами МОН  не передбачені.
 2. Перевірки можуть відбуватися за погодженням з директором і вчителем.
 1. До пріоритетних завдань сучасної освіти належать:
 1. виховання культури системного мислення, перехід до самостійності в процесі навчання.
 2. навчання навчатися, навчання працювати, навчання співіснувати, навчання жити.
 3. розвиток розумових сил, логічного мислення, уяви, пам'яті, інтелекту учнів.
 1. Ви, як директор школи, вже можете звільняти вчителів з посад,  незважаючи на те, що не підписували з ними угоди?
 1. Так.
 2. Ні, це повноваження управлінь та відділів  освіти.
 3. Це має право робити засновник.
 1. Під час конкурсного відбору педагогів в опорну школу перевага надаватиметься досвідченим педагогами чи менш титулованим спеціалістам?
 1. Перевага надається досвідченим педагогам.
 2. Перевага надається молодим спеціалістам.
 3. Це залежить від керівника школи. Директор школи може проводити конкурс і формулювати вимоги на свій розсуд, а може й не проводити конкурс, якщо не вбачає в цьому потребу.
 1. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів початкової школи визначаються на основі якого підходу до навчання?
 1. Особистісно орієнтованого.
 2. Діяльнісного.
 3. Компетентнісного.
 1. Скільки ключових компетентностей затверджено Новим Державним стандартом початкової освіти?
 1. 7 ключових компетентностей.
 2. 9 ключових компетентностей.
 3. 11 ключових компетентностей.
 1. Скільки освітніх галузей затверджено ДС ?
 1. 9  галузей.
 2. 7 галузей.
 3. 11 галузей.
 1. Як називається учень НУШ, згідно  Закону України «Про освіту?»
 1. учень.
 2. Здобувач освіти.
 3. Дитина.
 1. Яким документом затверджено Державний стандарт початкової освіти?
 1. Законом України «Про освіту».
 2. Постановою кабінету міністрів № 87.
 3. Законом України «Про загальну середню освіту».
 1. Базовий навчальний план початкової освіти визначає:
 1. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти.
 2. Погодинне співвідношення між освітніми галузями.
 3. Гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.
 4. Усі відповіді правильні.
 5. немає жодної правильної відповіді.
 1. Який складник Базового навчального плану є обов’язковим для закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності?
 1. Варіативний складник.
 2. Інваріантний складник.
 3. Курси за вибором.
 1. Яким чином забезпечується варіативність змісту початкової освіти?
 1. Шляхом запровадження резервного часу в освітні програми закладу.
 2. Творчою свободою вчителя.
 3. Використанням авторських програм.
 1. У якому вигляді проводиться державна атестація здобувачів освіти?
 1. У формі співбесіди з дитиною.
 2. У формі контрольних робіт та моніторингу якості освітньої діяльності.
 3. У формі тестів.
 1. Яке гранично допустиме тижневе навантаження на учнів 1 класу НУШ , визначене базовим навчальним планом початкової освіти?
 1. 20 годин.
 2. 23 години.
 3. 18 годин.
 1. Яке гранично допустиме річне навантаження на учнів 1 класу НУШ, визначене базовим навчальним планом початкової освіти?
 1. 600 годин.
 2. 700 годин.
 3. 805 годин.
 1. Які години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого/річного навчального навантаження здобувача освіти?
 1. години мистецтва не враховуються.
 2. 105 годин,  передбачені для фізичної культури.
 3. години ранкових зустрічей.
 1. Які підходи до навчання закладено в основу Державного стандарту? Вилучи зайве:
 1. Інтегрований.
 2. Предметний.
 3. Діяльнісний.
 4. Особистісно орієнтований.
 1. Між якими академічними годинами в НУШ варто проводити рухливі ігри, зазвичай на вулиці ?
 1. Зранку.
 2. Після уроків.
 3. Після 3 уроку.
 1. Скільки відсотків резервного часу в навчальних програмах з усіх предметів і курсів вчитель може використовувати на свій розсуд?
 1. 20 % резервного часу.
 2. 7 %.
 3. 15 %.
 1. Переважання яких методів передбачено у першому циклі (1-2 класи) НУШ?
 1. Розвивальних.
 2. Ігрових.
 3. Групових.
 1. Який вид роботи передбачає інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів?
 1. Проведення корекційно-розвиткової роботи.
 2. Грунтовне вивчення основних  предметів.
 3. Формування життєвих навичок.
 1. Які ролі в освітньому процесі повинен виконувати сучасний вчитель Нової української школи?
 1. адміністратор, діловод, мейкер, секретар-референт;
 2. фасилітатор, презентатор, наставник, тренер, менеджер, консультант;
 3. мати, медсестра, няня, пожежник.
 1. Для дітей усіх вікових груп протягом уроку необхідно проводити:
 1. 2 фізкультхвилинки тривалістю по 2-3 хвилини;
 2. 1 фізкультхвилинку у середині уроку тривалістю 5 хвилин (5-6 вправ для профілактики порушень постави, зору, дихальна гімнастика).
 3. обидва варіанти відповідей правильні.
 4. немає жодного правильного варіанту відповіді.
 1. Години на проведення корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах під час визначення гранично допустимого для них тижневого навчального навантаження учнів:
 1. не враховують.
 2. враховують повністю;
 3. враховують з коефіцієнтом 0,5
 4. враховують чи враховують за рішенням Педради
 1. Індивідуальна програма розвитку учня особливими освітніми потребами, що навчається в інклюзивному класі може переглядатись:
 1. раз на рік;
 2. раз на навчальний рік;
 3. двічі на рік;
 4. за потреби.
 1. Наповнюваність інклюзивного класу може бути:
 1. не більше як 15 учнів;
 2. не більше як 20 учнів;
 3. як у звичайному класі.
 1. Чи може керівник закладу загальної середньої освіти відмовити у зараховуванні дитини з особливими освітніми потребами:
 1. може через відсутність належних умов;
 2. може через відсутність відповідної заяви батьків та/або висновку психолого-медико-психологічної консультації/інклюзивно-ресурсного центру;
 3. може в раз відповідного наказу чи рекомендацій місцевого органу управління освітою;
 4. може в разі протесту батьків інших дітей;
 5. не може за будь-якої з перелічених причин.
 1. В інклюзивному класі можуть навчатись не більше як двоє дітей (оберіть вірні відповіді):
 1. з розладами спектра аутизму;
 2. які пересуваються на візках;
 3. з легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
 4. зниженим зором чи слухом;
 5. із затримкою психічного розвитку.
 1. Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах, можуть проводити (оберіть вірні відповіді):
 1. вчитель інклюзивного класу ;
 2. корекційний педагог;
 3. практичний психолог;
 4. асистент вчителя інклюзивного класу;
 5. будь-який вчитель вищої категорії;
 1. Максимально допустимою кількістю корекційно-розвиткових занять для учня зі зниженим зором чи слухом, що навчається в інклюзивному класі, є:
 1. 3;
 2. 5;
 3. 8.
 1. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує: 
 1. асистент вчителя;
 2. корекційний педагог;
 3. соціальний педагог;
 4. практичний психолог;
 5. логопед.
 1. Назвіть статті Закону України «Про освіту», в яких йдеться про створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття освіти з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів:
 1. стаття 17 та 19;
 2. стаття 18 та 19;
 3. стаття 19 та 20.
 1. Основний принцип побудови роботи інклюзивного освітнього закладу з батьками:
 1. організація корекційно-педагогічного процесу;
 2. партнерство з батьками;
 3. позитивна характеристика дитини
 1. Інтелектуальні порушення розвитку дитини характеризується як:
  1. недостатність когнітивної діяльності;
  2. затримка психічного розвитку;
  3. стійке порушення пізнавальної діяльності.
 2. Ведучим порушенням при інтелектуальних порушеннях розвитку дитини є:
 1. порушення здатності до узагальнення та абстрагування;
 2. порушення мовлення;
 3. порушення пам’яті.
 1. Вторинним дефектом при порушеннях слухової функції є:
 1. загальний недорозвиток мислення;
 2. загальний недорозвиток мовлення;
 3. загальний недорозвиток уваги.
 1. Як називається галузь дефектології, яка вивчає порушення мовленнєвого розвитку:
 1. педіатрія;
 2. психолінгвістика;
 3. логодидактика;
 4. логопедія
 1. Яке порушення виникає при ураженнях рухових зон кори головного мозку:
 1. міопатія;
 2. дитячий церебральний параліч;
 3. сколіоз.
 1. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження емоційного контакту, стереотипність поведінки та порушення комунікативної функції:
 1. ранньому дитячому аутизмі;
 2. істерії;
 3. психопатії.
 1. Назвіть галузь, яка не вивчається дефектологією:
 1. сурдопедагогіка;
 2. логопедія;
 3. патопсихологія;
 4. тифлопедагогіка
 1. Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю іннервації мовленнєвого апарату:
 1. дислалія;
 2. браділалія;
 3. афазія;
 4. дизартрія.
 1. Загальний недорозвиток мовлення характеризується:
 1. порушенням звуковимови;
 2. порушенням фонетико-фонематичного слуху;
 3. недорозвиненням лексико-граматичної будови мовлення.
 1. Перинатальна патологія виникає:
 1. внаслідок ураження центральної нервової системи під час родової діяльності;
 2. в період внутрішньоутробного розвитку;
 3. внаслідок ураження центральної нервової системи у післяродовому періоді.
 1. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін:
 1. туговухий;
 2. слабочуючий;
 3. глухо-німий;
 4. з порушенням слуху.
 1. Корекція – це:
 1. подолання порушень розвитку дитини;
 2. заміщення пошкоджених функцій збереженими;
 3. формування особистості дитини з порушенням розвитку;
 4. сукупність педагогічних та медичних заходів, спрямованих на послаблення або подолання порушень розвитку дитини та подальший розвиток її особистості.
 1. Які із зазначених форм відносяться до організації позакласної корекційної роботи:
 1. лікувальна фізкультура;
 2. урок;
 3. логопедичне заняття;
 4. ритміка;
 5. екскурсія;
 6. соціально-побутова орієнтація;
 7. предметні гуртки;
 8. спортивні секції.
 1. Педагог у корекційних цілях повинен:
 1. заучувати правила виконання дій;
 2. проводити заняття відповідно до розвитку більшості учнів у класі;
 3. розкривати тему уроку у формі, доступній індивідуальному розвитку дитини.
 1. Які фактори є головними при визначені структури уроку для дітей з інтелектуальними порушеннями:
 1. мета і завдання уроку;
 2. рівень розвитку в учнів пізнавальних можливостей і здібностей;
 3. сформованість в учнів прийомів організації своїх пізнавальних дій поведінки і регуляції ними;
 4. розумова працездатність учнів.
 1. Корекція з позиції психології це:
 1. процес визначення діагнозу;
 2. компенсація порушення;
 3. виправлення порушення;
 4. створення умов, за яких порушення стає непомітним.
 1. Педагог у корекційних цілях повинен:
 1. доступно розкривати тему уроку;
 2. підкріплювати теоретичний матеріал демонстрацією відповідної наочності;
 3. створювати умови, за яких дитина знаходить спосіб виконання  розумової дії і відкриває для себе нову інформацію.
 1. Корекційна робота повинна відповідати:
 1. індивідуальним темпам розвитку дитини;
 2. навчальній програмі;
 3. темпам розвитку більшості учнів у класі.
 1. Методична робота в школі організовується з метою:
 1. підвищення рівня ефективності корекційно-виховної роботи в школі;
 2. підвищення фахового рівня педагогів, якості навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 3. систематичного і якісного проведення навчально-корекційної, виховної і лікувально-профілактичної роботи.
 1. Які діти класу з інклюзивним навчанням потребують складання індивідуальної програми розвитку:
 1. діти з порушеннями зору і слуху;
 2. діти з інтелектуальними порушеннями;
 3. всі діти класу, які мають особливі освітні потреби;
 4. всі діти, які навчаються в інклюзивному класі.
 1. Що таке універсальний дизайн в освіті:
 1. психопедагогічний принцип, який впорядковує освітній процес відповідно до індивідуальних особливостей учнів;
 2. пристосування навколишнього середовища, освітніх програм та послуг для  максимального використання усіма учасниками освітнього процесу;
 3. інноваційний підхід до організації уроку.
 1. Булінг в інклюзивному середовищі – це:
 1. творче вирішення конфліктних ситуацій;
 2. агресивна, насильницька поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до дитини з особливими потребами;     
 3. передача емоційного стану учасників освітнього процесу через певні форми поведінки дітей і дорослих.
 1. Індивідуальна програма розвитку:
 1. забезпечує індивідуалізацію навчання дітей з особливими освітніми потребами, закріплює перелік психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, визначає конкретні навчальні стратегії і підходи до навчання;
 2. визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, відведених на вивчення кожного предмета, тижневе навантаження;
 3. визначає рівень інтелектуального та фізичного розвитку, планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять. 
 1. Назвіть постійних учасників команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами:
  1. медичний працівник закладу освіти, корекційні педагоги, практичний психолог, асистент вчителя, соціальний працівник, вчитель ЛФК;
  2. асистент дитини, лікарі, соціальний педагог, вчитель початкових класів, класний керівник, працівник служби у справах дітей, асистент вчителя;
  3. директор (заступник директора з навчально-виховної роботи), вчитель початкових класів, класний керівник, вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, батьки дитини.
 2. З якою метою запроваджується інклюзивна освіта?
  1. для забезпечення рівних можливостей кожної дитини на освіту за місцем проживання;
  2. з метою суттєвої економії коштів при закритті інтернатних закладів;
  3. створення сприятливих умов для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до навчання та виховання дітей з урахуванням характеру порушень.
 3. У чому полягає основна функція батьків у забезпеченні інклюзивної освіти:
 1. забезпечення належних господарсько-побутових умов у сім’ї;
 2. повноцінне членство у команді психолого-педагогічного супроводу;
 3. супровід розвитку дитини.
 1. Згідно Закону України "Про освіту"(від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ), інклюзивне навчання – це…
 1. діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 2. система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;
 3. динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 4. система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

 

Зразок ситуаційного завдання

Ситуація 1

 

ЗАВДАННЯ: Складіть примірний план удосконалення професійної компетентності корекційних педагогів відповідно до сучасних вимог.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь