A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кальчицька сільська територіальна громада
Маріупольський район Донецька область

Річний план роботи відділу освіти Кальчицької сільської ради на 2022 рік

Дата: 28.12.2021 12:08
Кількість переглядів: 1336

УЗГОДЖЕНО                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова                                                                 Начальник відділу освіти

Кальчицької сільської ради                                                Кальчицької сільської ради

______________  Н. РИБКІНА                                  ______________  І.ХАРАГИРЛО

« ____ »   __________   2021 рік                             « ____ »   __________   2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

відділу освіти Кальчицької сільської ради

на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи відділу освіти Кальчицької сільської ради

           

Відділ освіти Кальчицької сільської ради та заклади освіти Кальчицької ТГ проводять цілеспрямовану роботу щодо розвитку системи освіти в громаді з урахуванням досягнутого в результаті виконання попередніх завдань, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери громади відповідно до завдань, визначених Указами Президента України, постановами Верховної ради України,  Міністерства освіти і науки України.

Система освіти громади складається з закладів дошкільної, загальної середньої освіти, а саме:

 • 5 дошкільних, в яких виховувалось 175 дітей;
 • 6 закладів загальної середньої освіти, які надавали освітні послуги 844 здобувачам освіти.

 

Заклади дошкільної освіти  

Весь освітній процес із дітьми (вихованцями)  у закладах дошкільної освіти громади планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, та Освітньої програми «Дитина», «Впевнений старт», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку - це  документи, які орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної, компетентної, творчої людини. Тому головним завданням дошкільної освіти громади є формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу через розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, через розвиток інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Станом на 2020-2021 навчальний  рік всебічний розвиток дітей дошкільного віку забезпечують 6 закладів дошкільної освіти. Всі заклади дошкільної освіти розташовані у типових приміщеннях.

Виконуючи Закон України «Про мови», всі заклади дошкільної освіти здійснюють навчання  державною мовою.

На території громади мешкає 389 дітей дошкільного віку. Станом на 01 січня 2021 року 175 дітей відвідує 6 закладів дошкільної освіти, що становить 45% всіх дітей дошкільного віку.

Першочергову увагу відділ освіти приділяє охопленню дошкільною освітою 5-річних дітей, підготовкою їх до освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Внаслідок цього діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти.

У громаді проводиться соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Проводяться індивідуальні консультації для батьків, Дні відкритих дверей. Взаємодія з батьками посідає важливе місце в структурі заходів із підготовки дітей до освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

З цього питання в закладах дошкільної освіти передбачена низка заходів:

- робота з батьками майбутніх першокласників;

- проведення родинних свят;

- проведення батьківських зборів;

- дні відкритих дверей;

- організовуються спільні виховні заходи;

 

- проводяться консультації різних спеціалістів тощо.

Створено оптимальний режим роботи закладів дошкільної освіти. В громаді працює 11 груп з 10,5-годинним перебуванням (175 вихованців).

На 100 місцях виховується 56 дітей. Вихованців, які не задоволені місцями у закладах дошкільної освіти немає.

Значну увагу відділ освіти приділяє контролю та організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Середня вартість харчування на 1 дитину щодня складає? 100% - 40,00 грн., середня батьківська платня на день складає 16,00 грн.

Дітей пільгової категорії в закладах дошкільної освіти - 55 дітей.

На даний момент у закладах дошкільної освіти виховуються 8 дітей із сімей вимушено переміщених осіб, учасників антитерористичної операції - 15, дітей, які постраждали внаслідок збройних конфліктів -1 дитина.

В  закладах дошкільної освіти працює 27 педагогічних працівників, з них з повною вищою освітою - 37%, базовою вищою – 4%, неповною вищою – 7%, незакінченою вищою – 11%, з середньою спеціальною освітою - 41%.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є опанування дистанційними технологіями навчання. Всі заклади дошкільної освіти підключені до мережі Інтернет. У всіх закладах визначені завдання з різних напрямків роботи з дітьми: еколого-валеологічний (КЗДО с. Малоянисоль), логіко-математичний (КЗДО с. Кременівка, КЗДО с. Зоря, КЗДО с-ще. Асланове) фізичний (КЗДО с. Зоря, КЗДО с. Кальчик), національно-патріотичний (КЗДО с. Зоря), соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, креативний (КЗДО с. Кальчик), художньо-естетичний (КЗДО с. Кальчик, КЗДО с-ще. Асланове).

У закладах дошкільної освіти забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, розширено форми роботи з батьками.

Станом на 01 вересня 2021 року закладами дошкільної освіти придбано 32 тони твердого палива. Заклади дошкільної освіти мають достатньо коштів для закупівлі вугілля у 2021-2022 навчальному році. Комунальному закладу дошкільної освіти селища Асланове придбано та встановлено електричний котел, проведено роботи з переобладнання системи опалення в головному корпусі.                                                

 

Заклади загальної середньої освіти

У громаді в 2020-2021 навчальному році функціонували 6 комунальних закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. В закладах загальної середньої освіти навчалося 827 учнів, із них учнів 1 класу – 36, 11 класу – 17.

Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів у громаді функціонувало 5 спортивних залів  та  4 спортивні майданчики.

Індивідуальним навчанням було охоплено –  4  учнів, екстернатною та дистаційною формами - 67 учнів.

Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Кальчик має статус опорної школи. 

Підвіз здійснюється 4 (на балансі перебуває 6) шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення учасників освітнього процесу.

В громаді організовано безкоштовне перевезення 166 дітей (128 учнів та 38 вихованців) та 11 педагогічних працівників (6 в ЗЗСО, 5 в ЗДО) до місць навчання та роботи і у зворотному напрямку, які підвозяться до 5 шкіл із 9 населених пунктів.

Всі заклади загальної середньої освіти району підключені до мережі Інтернет.

Профільним навчанням було охоплено 109 учнів 10-11 класів.

У  закладах загальної середньої освіти громади функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою. 

Отже, українською мовою навчання у 2020-2021 навчальному році було охоплено 100 % учнів від загальної кількості ЗЗСО. 

Оновлено шкільну інформацію про базу з обдарованими дітьми. В банку громади обдарованих дітей - 28 осіб.  На кожну дитину оформлені та доповнені індивідуальні картки з короткими характеристиками.

Виховна робота в закладах загальної середньої освіти Кальчицької ТГ спрямована на формування у здобувачів освіти активної життєвої позиції, підвищення національно-патріотичної свідомості, збереження життя і здоров’я, виховання моральності і культури поведінки, попередження негативних та протиправних проявів серед молоді.

На постійному контролі в ЗЗСО знаходяться діти, які потребують особливої уваги: діти-інваліди, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування: проводився громадський огляд умов утримання, навчання дітей, контролювався показник оздоровлення, працевлаштування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2020-2021 навчальному році гарячим харчуванням було охоплено 598 учнів, з них 1- 4 класів - 280, учнів пільгових категорій - 94.

Всі  діти  пільгової  категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються. За 2021 рік виплатили одноразову грошову допомогу 4 дітям - 1810 грн., загальна сума складає 7240 грн.

Згідно з державною та обласною програми регіонального розвитку було заплановано виконання проєкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області».

На даний час відділ освіти Кальчицької сільської ради спрямовує зусилля керівників закладів освіти на здійснення енергозберігаючих заходів.

В опалювальний період у закладах загальної середньої освіти працюватиме: 5 газових котелень, 1 на електричній енергії. Всі заклади загальної середньої освіти уклали договори на постачання газу на 2022 рік.

 

            Методична робота

Педагоги громади в основному в своїй освітній діяльності впроваджують елементи технологій, серед яких можна виділити особистісно орієнтовані технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проєктну технологію, інформаційні, здоров’язберігаючі, інтерактивні технології навчання, розвиток критичного мислення, трансформацію педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практичну роботу ЗЗСО.

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших  є конкурс «Учитель року». Проте в 2021 році жоден учитель нашої громади не брав участь в конкурсі «Учитель року – 2021».

Відділ освіти проводив активну роботу щодо залучення освітян до участі в різних формах методичної роботи, представницьких заходах як на районному, так і на обласному рівнях.

Педагоги громади були активними учасниками:

- районний конкурс «Найкращі вчителі Приазов’я - 2021» (Єрмакова М.Ю. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка);

- Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика (STEM -навчання. Впровадження для вчителів та вихователів.) (Лобода О.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- інтернет-конференції «STEM, SNEAM, STREAM: від конференції до практичного втілення» (Попова В.В.,  КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- онлайн-конференції Донецького обласного ІППО «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» Л(обода О.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- онлайн-конференція «Грецька мова і грецька культура – спадщина 40 століть» (Пупу Р.М. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- І Всеукраїнського літнього форуму «Натхнення в Карпатах – 2021» (Попова В.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- Всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «STEM-освіта ресурси та перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році» (Попова В.В., Чеграхчі В.П. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- web-семінару «Всеукраїнські учнівські олімпіади. ІІ етап» (Пирожнікова Т.Д. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- Конференції «Історична пам’ять vs Історична політика» в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація історичної пам’яті» (м. Вінниця) (Пирожнікова Т.Д. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- Міжнародного онлайн-семінару від CENTROPA TA ESJF «Вивчаємо єврейську спадщину: єврейські кладовища як освітній інструмент» (Пирожнікова Т.Д. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.В.Балабана с. Малоянисоль);

- Всеукраїнському методологічному семінарі «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний  контексти» (Єрмакова М.Ю. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка);

- Всеукраїнській науковій конференції «Професійний розвиток вчителів: ідеї та методики викладання» (Баєнко Ю.О. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка);

- Всеукраїнській практичній онлайн-конференції «Сучасна освіта. Як зменшити дистанцію між вчителем і учнем» (Баєнко Ю.О. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка);

- Міжнародного проєкту  «Абетка вакцинації чи освітнє щеплення від дезінформації від А до Я» (КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- Навчального модулю для вчителів природничо-математичних наук лідерної програми «STEAM-CAMP» (м. Маріуполь) (Серкутан Н.О. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- обласного конкурсу з розробки уроку «Сучасний урок історії та правознавства» (Бегім Н.В. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- обласної web-вітрини «Освітнє середовище початкової школи: інноваційні практики» (Рибкіна Н.О., Чехар Н.П. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик, Мусаєва Е.А., Царекно Л.О. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка);

- онлайн-семінарі «Електронні освітні ресурси – засоби управління розвитком навчально-виховної діяльності учнів початкової школи в умовах дистанційної форми навчання» (Чехар Н.П., Остяк Т.Ю., Рибкіна Н.О., Єрлик В.А., Назаренко Н.В. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- інтерактивній школі творчого учителя «Ак5туальна методична підтримка 3 класів НУШ» (Чехар Н.П. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- обласної школи новаторства організаторів виховної роботи «Виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях: системний підхід та інновації» (Бегім Н.В., Остяк Т.Ю. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- підготовки та проведення серії круглих столів «Формуємо національну ідентичність» (Остяк Т.Ю. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- обласного тренінгу «Національно-патріотичне виховання в умовах прикордоння» (Остяк С.Ю. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- Всеукраїнського конкурсу для вчителів природничого циклу «Геліантус» (Кириченко Т.Ф. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- онлайн-конференції «Дистанційне навчання у комунальних закладах Донецької області» (Безсонна О.М. КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик);

- IV Всеукраїнського вернісажу-практикуму «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти» (Болочева Г.І. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка);

 - школи педагогічної майстерності організаторів виховної роботи «Розвиток фахової майстерності педагогів щодо формування ціннісних орієнтирів і громадської самосвідомості» (Земських Т.О. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка);

- інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти, прийоми» (Мусаєва Е.А. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка);

- онлайн-семінарі « Електронні освітні ресурси – засоби управління розвитком навчально-виховної діяльності учнів початкової школи в умовах дистанційної форми навчання (Мусаєва Е.А. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка);

- Всеукраїнського конкурсу «Кращий кабінет початкових класів ЗЗСО – 2020 року» (Склярова С.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка ІІІ рейтингове місце серед 100 кращих ЗЗСО України);

 - інтернет-вебінарів «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» (Царенко Л.О. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка), «Використання елементів проектої діяльності в умовах змішаного навчання», «Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін», «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання», «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google. Meet. Skype. Zoom» (Фефелова З.П. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Македонівка), «Харчова безпека в школах і садочках: підготовка до державних перевірок» (Хая В.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка), «Шкільне харчування: як уникнути оскарження закупівель» (Хая В.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка), «ЗНО з математики для гуманытарыъв? Легко!» (Золотар Г.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка);

- І (районного) етапу конкурсу відеороліків візитівок з національного виховання «Національне виховання – майбутнє держави» (Фогт І.М., Лисенко Ю.М., Онищенко Л.М. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Зоря);

- обласного тренінгу «Упровадження тренінгових технологій під час вивчення курсу «Громадянська освіта» (Хая В.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка);

- обласної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя» (Хабузова Н.М. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка);

- творчої майстерні «Використання ігрових технологій в освітній діяльності щодо популяризації духовно-культурної спадщини українського народу» (Згара О.В. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка);

- онлайн-конференції «Цікавинки у викладанні предметів початкової школи» (Федірко О.І., Хаймах М.М. КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка).

На базі комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Зоря Кальчицької сільської ради Донецької області проведено Перший форум освітян Кальчицької громади «Тенденції розвитку сучасної освіти: готовність но нового 2021-2022 навчального року по Кальчицькій ТГ», в якому прийняти участь представники управління Державної служби якості освіти у Донецькій області, відділу освіти Кальчицької сільської ради, закладів загальної середньої та дошкільної освіти громади.

Враховуючи стратегію національно-патріотичного виховання на 2020–2025 роки, затверджену Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, Цільову програму національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 2021 - 2025 роки, затверджену розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.11.2020 № 1215/5-20, з метою створення в громаді системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей, умов для глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, в громаді прийнята Цільова соціальна Програма національно-патріотичного виховання Кальчицької сільської ради на 2021-2025 роки.

За підсумками проведення Всеукраїнського онлайн-конкурсу ватр «Слава Героям» роїв середньої вікової групи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») рій «Патріот» КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Касянівка (керівник Згара О.В.) посів ІІ місце, а рій «Вовкулаки» КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка (керівник Танаджі В.В.) посів ІІІ місце серед команд Донецької області.

В рамках Регіональної програми профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2019-2022 роки у закладах загальної середньої освіти:

- в установленому законодавством порядку проводиться виявлення та спостереження за дітьми «групи ризику»;

- з метою збереження життя та здоров’я дітей, недопущення випадків самогубства серед них, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», проводиться індивідуальне консультування  для зниження психоемоційного напруження; бесіди «Індивідуальний підхід до дитини», «Знаходимо рішення, уникаючи конфлікту», «Я живу в социумі. Правила мого життя» тощо;

- проводиться робота з Міжнародним благодійним фондом «Карітас», спеціалісти якого проводять групові тренінгові заняття «Профілактика насилля», «Профілактика стресу у дітей», «Профілактика тривожності», «Формування позитивного Я»;

- проведено Всеукраїнський урок права  «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини; тренінг «Я маю право»; заняття з елементами тренінгу «Крок назустріч», «Вчимося жити в мирі та злагоді», «Що я знаю про булінг?»; практичний семінар «Вони потребують захисту»; заняття з елементами арт-терапії «Я і моє оточення. Секрет»», «Сонечко і хмаринка»; урок-квест «Види та наслідки булінгу»; розвивальне заняття «Усі діти мають право на безпечне життя поряд з батьками»; конкурси малюнків «Знай свої права, дитино», «Мій світ без насильства», участь у фоточеленджі «Я проти насильства»; батьківський лекторій «Насильство в сім’ї та як його уникнути» тощо.

В наявності в закладах освіти плани щодо профілактики правопорушень; щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх; щодо запобігання шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних напоїв, психотропних речових та наркотиків; щодо запобігання дитячої злочинності;  план заходів щодо запобігання торгівлі людьми тощо.

 

Позашкільна освіта

В громаді відсутні заклади позашкільної освіти.  

В 2020-2021 навчальному році в 4 закладах загальної середньої освіти працювало 17 гуртків, які відвідували 231 учень, що становить 27,4% всіх дітей шкільного віку. Це гуртки наступного спрямування:

- фізкультурно-спортивного – 68 учнів;

- художньо-естетичного – 69 учнів;

- військово-патріотичного – 15 учнів;

- мовного – 12 учнів;

- математичного – 10 учнів;

- професійного – 10 учнів;

- еколого-натуралістичного – 18 учнів;

- дослідницько-експериментального – 29 учнів.

На базі Кременівського сільського будинку культури діє гурток спортивно-бального танцю школи Баленко, який відвідують 20 дітей шкільного віку. Діти Кальчицької громади (10 учнів) відвідують ФК «Іллічівець» в м. Маріуполь, де займаються футболом. В селі Кальчик працює гурток дзю-до, який відвідують 48 дітей дошкільного та шкільного віку.

Всі гуртки працювали за програмами Міністерства освіти і науки України.

Для того, щоб охопити позаурочною діяльністю дітей керівники гуртків протягом року проводили на заняттях бесіди на теми: «Шкідливі звички», «Профілактика СНІДу, наркоманії, туберкульозу», «Дорожній травматизм», «Основи безпеки життєдіяльності».

Були проведені масові заходи для дітей: свято до Дня захисту дітей; свято до Дня «Святого Миколая»; новорічне свято; конкурсно-розважальна програма до Свята «Масляна» та «Стрітення»; розважальна програма до свята Великдень.

 

Інклюзивна освіта

            У 2020-2021 навчальному році в закладах загальної середньої освіти навчалось 6 дітей з особливими освітніми потребами, для яких в трьох закладах освіти створено 5 інклюзивних класів.

            КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма с. Кременівка та КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Зоря укладено угоди про співпрацю з КУ «Інклюзивно-ресурсний цент» Нікольської селищної ради Донецької області, якою установи взяли на себе зобов’язання щодо:

 • проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми;
 • надання консультативно-психологічної допомоги батькам або законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
 • надання допомоги з питань організації інклюзивного навчання;
 • проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, засідань з проблем упровадження інклюзивного навчання, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами.

Згідно даних угод ІРЦ мають права та обов’язки щодо:

 • забезпечення організації та проведення комплексної оцінки особливих освітніх потреб осіб з метою їх визначення, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей організації освітнього середовища, психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку особи;
 • проведення комплексної оцінки з метою визначення особливостей розвитку особи, її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, модифікації чи адаптації освітньої програми, організації освітнього середовища;
 • надання методичної допомоги фахівцями ІРЦ закладам загальної середньої освіти, батькам або законним представникам осіб з особливими освітніми потребами з питань організації інклюзивного навчання;
 • проведення спеціалістами ІРЦ корекційно-розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами згідно індивідуального плану розвитку;
 • приймання участі фахівців ІРЦ у складані індивідуальног7о плану розвитку осіб з особливими освітніми потребами в частині проведеня  корекційно-розвиткових занять тощо.

КЗ ЗСО мають права та обов’язки щодо:

 • сприяння в проведенні комплексної оцінки розвитку особи;
 • інформування батьків, законних представників щодо особливостей проведення комплексної оцінки, необхідної документації для її проведення;
 • надання ІРЦ аналітичних матеріалів та інформації, що не суперечить чинному законодавству;
 • створення умов для проведення комплексної оцінки фахівцями за місцем навчання особи з особливими освітніми потребами;
 • врахування висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи при організації інклюзивного навчання тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи відділу освіти Кальчицької сільської ради

та графік прийому відвідувачів

 

Режим роботи                               Початок роботи                                                          8.00

                                              Перерва на обід                                                           12.00 – 13.00

Кінець роботи                                                             17.00

 

В зимовий період з 01 листопада по 01 березня:

 

                                               Початок роботи                                            8.00

                                               Перерва на харчування та відпочинок      12.00 – 12.15

                                               Кінець роботи                                              16.15

 

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

1

Начальник відділу освіти Кальчицької сільської ради

Харагирло Іван Володимирович

 

Вівторок 10.00-16.00

Четвер 10.00-16.00

 

Інші працівники відділу освіти Кальчицької сільської ради приймають відвідувачів щоденно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма діяльності відділу освіти Кальчицької сільської ради

 

 

Апаратні наради

Щопонеділка

Наради з керівниками закладів освіти Кальчицької сільської ради

Четвертий четвер місяця (за планом)

Колегія відділом освіти  Кальчицької сільської ради

Чотири рази на рік (останній тиждень  кварталу)

Організація та проведення прийому громадян з особистих питань начальником та працівниками відділу освіти

За графіком

Робота зі зверненнями громадян

Постійно

Інформування населення про діяльність закладів освіти через засоби масової інформації

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

відділу освіти Кальчицької сільської ради

на 2022 рік

І.

І квартал 2022 року

Назва  питання (заходу)

Термін

проведення

Відповідальні особи

1

2

3

4

Засідання дорадчих органів сільської ради.

Проведення нарад керівників закладів освіти, інших заходів.

1.

Нарада з керівниками закладів освіти за індивідуальним планом.

січень

 

начальник відділу освіти

2.

Про стан травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки у закладах освіти за 2021 рік.

лютий

 

начальник відділу освіти

3.

Про стан злочинності, правопорушень, інших негативних проявів серед дітей, попередження домашнього насильства щодо дитини у І семестрі 2021-2022 начального року.

лютий

головний спеціаліст

4.

Проведення реєстрації випускників у систему ІСУО (ДІСО) в 2021-2022 навчальному році.

лютий

головний спеціаліст

5.

Про стан дитячої обдарованості в закладах загальної середньої освіти Кальчицької ТГ.

лютий

головний спеціаліст

6.

Аналіз статистичних звітів закладів дошкільної освіти у 2021 році (станом на 02.01.2022 звіт № 85-К)

січень

головний спеціаліст

Моніторинг (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог існуючого законодавства,

делегованих повноважень, програмних заходів органами місцевого самоврядування

1.

Вивчення стану викладання предметів учителів, які атестуються в 2021-2022 навчальному році.

лютий

головний спеціаліст

2.

Вивчення стану організації харчування дітей у закладах освіти громади за І півріччя 2021- 2022 навчального року.

лютий-березень

головний спеціаліст

3.

Вивчення стану цивільного захисту в закладах освіти Кальчицької ТГ.

лютий-березень

головний спеціаліст

4.

Моніторинг видачі свідоцтв про початкову, базову, повну загальну середню освіту, медалей та правильне заповнення книг видачів бланків суворої звітності випускникам 2021-2022 навчального року.

квітень-травень

головний спеціаліст

5.

Моніторинг стану організації індивідуального, екстернатного, дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти громади.

травень

головний спеціаліст

6.

Вивчення стану виховної роботи (з національно-патріотичного виховання) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

квітень

головний спеціаліст

7.

Моніторинг проведення атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти  та закладах дошкільної освіти.

березень-

квітень

головний спеціаліст

8.

Вивчення стану організації та підготовки до літнього відпочинку здобувачів освіти та вихованців закладів освіти Кальчицької ТГ.

квітень

Головний спеціаліст

Масові культурні, спортивні, молодіжні заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним датам

1.

Конкурс серед органів учнівського самоврядування «Лідер року – 2022».

лютий-березень

головний спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал  2022 року

 

Назва  питання (заходу)

Термін

проведення

Відповідальні особи

1

2

3

4

Засідання дорадчих органів сільської ради.

Проведення колегій та нарад відділу освіти, інших заходів.

1.

Нарада з керівниками закладів освіти за індивідуальним планом.

березень

головний спеціаліст

2.

Про підсумки атестації педагогічних працівників атестаційною комісією ІІ рівня у 2021-2022 навчальному році.

квітень

 

головний спеціаліст

3.

Про стан організації харчування дітей у закладах освіти громади за І квартал 2022 року.

квітень

головний спеціаліст

4.

Про організоване завершення 2021-2022 навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти учнів і випускників закладів загальної середньої освіти та державної підсумкової атестації випускників у системі загальної середньої освіти.

травень-червень

головний спеціаліст

5.

Про організацію та підготовку до літнього відпочинку здобувачів освіти та вихованців закладів освіти Кальчицької ТГ.

травень

головний спеціаліст

6.

Про стан цивільного захисту в закладах освіти Кальчицької ТГ.

квітень-травень

Головний спеціаліст

7.

Про стан організації індивідуального, екстернатного, дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти громади.

червень

головний спеціаліст

8.

Про стан виховної роботи (з національно-патріотичного виховання) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

квітень,

листопад

головний спеціаліст

9.

Про стан виконання контролю за доступом до ресурсів та облікових записів, достовірність проведення операцій розпорядників нижчого рівня.

червень

головний спеціаліст

10.

Аналіз організації правової освіти в закладах загальної середньої освіти за І півріччя 2022 року.

квітень

головний спеціаліст

11.

Аналіз підготовки закладів загальної середньої освіти до ЗНО випускників 2021-2022 навчального року.

березень

головний спеціаліст

12.

Проведення атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти  та закладах дошкільної освіти.

березень-

квітень

головний спеціаліст

13.

Робота над своєчасною видачею свідоцтв про початкову, базову, повну загальну середню освіту та медалей випускникам 2021-2022 навчального року.

квітень-травень

головний спеціаліст

14.

Про створення Шкільних служб порозуміння на базі закладів загальної середньої освіти Кальчицької ТГ.

травень

головний спеціаліст

                         Моніторинг (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог існуючого законодавства,

делегованих повноважень, програмних заходів органами місцевого самоврядування

1.

 

Вивчення стану підготовки та проведення опалюваного сезону в закладах освіти Кальчицької ТГ та їх підготовки до нового 2022-2023 навчального року.

Червень

головний спеціаліст

2.

Вивчення стану роботи шкільної служби порозуміння КОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів с. Кальчик з метою формування безпечного освітнього середовища, вільного від проявів насильства, суїцидальних та інших негативних проявів.

Квітень-травень

головний спеціаліст

3.

Вивчення стану організації харчування дітей за ІІ квартал 2022 року та підбиття підсумків літнього відпочинку в закладах освіти громади.

Червень-

липень

головний спеціаліст

4.

Вивчення стану виховної роботи (з національно-патріотичного виховання) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

Квітень, листопад

головний спеціаліст

5.

Вивчення стану організації правової освіти в закладах загальної середньої освіти за І півріччя 2022 року.

Квітень

головний спеціаліст

6.

Вивчення стану викладання предметів учителів, які атестуються в 2021-2022 навчальному році.

Березень

головний спеціаліст

Масові культурні, спортивні, молодіжні заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним датам

1.

І етап (територіальна громада) дитячо-юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура-2022»).

квітень-травень

начальник відділу освіти

2.

Підготовка до організації свята останнього дзвоника в закладах загальної середньої освіти.

травень

головний спеціаліст

             

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                   ІІІ квартал  2022 року

 

Назва  питання (заходу)

Термін

проведення

відповідальні особи

1

2

3

4

Засідання дорадчих органів відділу освіти.

Проведення колегій та нарад відділу освіти, інших заходів.

1.

Про стан підготовки та проведення опалюваного сезону в закладах освіти Кальчицької ТГ.

серпень

начальник відділу освіти

2.

Про підготовку закладів освіти громади до початку нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

серпень

головний спеціаліст

 

3.

Про стан організації харчування дітей за ІІ квартал 2022 року та підбиття підсумків літнього відпочинку в закладах освіти громади.

серпень

головний спеціаліст

4.

Про організацію проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань створення шкільних служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом.

серпень

головний спеціаліст

5.

Підготовка та проведення ІІ форуму освітян Кальчицької громади.

серпень

головні спеціалісти

6.

Нарада з керівниками закладів освіти за індивідуальним планом.

вересень

начальник відділу освіти

7.

Підведення підсумків місячника «Увага, діти на дорозі!».

вересень

головний спеціаліст

8.

 

Підготовка статистичних звітів закладів загальної середньої освіти (76-РВК, 77-РВК, 83-РВК, 1-ЗСО, Д 4-9).

вересень-листопад

головний спеціаліст

Моніторинг (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог існуючого законодавства,

делегованих повноважень, програмних заходів органами місцевого самоврядування

1.

Організація профільного навчання в опорному закладі загальної середньої освіти.

вересень

головний спеціаліст

2.

Організація роботи з формування профільних груп в  дошкільних закладах  освіти громади.

вересень

головний спеціаліст

3.

Організація роботи з формування інклюзивних класів і груп у закладах освіти громади.

серпень-вересень

головний спеціаліст

4.

Вивчення стану підготовки закладів освіти громади до початку нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

серпень-вересень

начальник відділу освіти,

головний спеціаліст

5.

Вивчення стану організації харчування дітей у закладах освіти району за ІІІ квартал 2022 року.

вересень

головний спеціаліст

6.

Моніторинг місячника «Увага, діти на дорозі!».

серпень-вересень

головний спеціаліст

7.

Моніторинг організації регулярного підвезення до місць навчання та у зворотному шляху здобувачів освіти, які проживають у сільській місцевості.

серпень-вересень

головний спеціаліст

8.

Моніторинг працевлаштування випускників пільгових категорій і випуксників, які закінчили 2021-2022 навчальний рік.

серпень-вересень

головний спеціаліст

9.

Об’їзд закладів освіти щодо готовності до нового навчального року.

серпень

начальник відділу освіти,

головний спеціаліст

10.

Моніторинг заповнення статистичних звітів закладів загальної середньої освіти в систему ІСУО (ЗНЗ-1, 83-РВК, 77-РВК, 1-ЗСО).

вересень-листопад

 

головний спеціаліст

Масові культурні, спортивні, молодіжні заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним датам

1.

Підготовка до проведення «Свята Першого дзвоника» (Дня знань).

вересень

головний спеціаліст

2.

Святкування Дня працівників освіти.

жовтень

головний спеціаліст

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              IV квартал  2022 року

 

Назва  питання (заходу)

Термін проведення

Відповідальні особи

1

                                                                                   2

             3

                4

Засідання дорадчих органів відділу освіти.

Проведення колегій та нарад відділу освіти, інших заходів.

1.

Про стан організації харчування дітей у закладах освіти району за ІІІ квартал 2022 року.

жовтень

головний спеціаліст

2.

Про проведення громадського огляду умов утримання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

жовтень

головний спеціаліст

3.

Про стан роботи шкільних бібліотек та забезпеченість підручниками 1-11-класів.

грудень

головний спеціаліст

4.

Про підбиття підсумків проведення опалюваного сезону в 2021-2022 навчальному році у закладах освіти Кальчицької ТГ.

жовтень

головний спеціаліст

6.

Про організацію та здійснення внутрішнього контролю закладів освіти Кальчицької ТГ.

жовтень

 головний спеціаліст

7.

Про організацію харчування дітей в закладах освіти за ІV квартал 2020 року.

грудень

головний спеціаліст

8.

Нарада з керівниками закладів освіти за індивідуальним планом.

листопад

начальник відділу освіти

9.

Про стан виконання Цільової соціальної програми національно – патріотичного виховання Кальчицької сільської ради на 2021-2025 роки.

грудень

головний спеціаліст

10.

Про виконання Програми розвитку освіти на території Кальчицької територіальної громади на 2021-2023 роки.

грудень

головний спеціаліст

11.

Аналіз результатів проходження зовнішнього незалежного оцінювання випускниками закладів загальної середньої освіти та проведення конкурсів рівня територіальної громади і предметних олімпіад у 2021 році.

грудень

головний спеціаліст

12.

Про затвердження плану роботи відділу освіти та плану колегій керівників закладів освіти на 2023 рік.

грудень

головний спеціаліст

13.

Про виконання плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році.

грудень

головний спеціаліст

Моніторинг (вивчення) стану справ щодо виконання вимог існуючого законодавства,

делегованих повноважень, програмних заходів органами місцевого самоврядування

1.

Моніторинг виконання вимог відповідно до ст. 32 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

протягом року

головний спеціаліст

2.

Вивчення стану організації харчування дітей в закладах освіти за ІV квартал 2022 року.

листопад

головний спеціаліст

3.

Моніторинг стану організації атестації педагогічних кадрів дошкільних закладів освіти.

листопад

головний спеціаліст

4.

Вивчення стану виконання Цільової соціальної програми національно – патріотичного виховання Кальчицької сільської ради на 2021-2025 роки.

жовтень-листопад

 головний спеціаліст

5.

Вивчення стану виконання Програми розвитку освіти на території Кальчицької територіальної громади на 2021-2023 роки.

жовтень-листопад

головний спеціаліст

6.

Вивчення стану травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки у закладах освіти за 2021 – 2022 навчальний рік.

листопад-грудень

начальник відділу

7.

Моніторинг НУШ.

вересень-жовтень

головний спеціаліст

8.

Моніторинг стану організації атестації педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти.

листопад

головний спеціаліст

9.

Вивчення питання щодо організованого підвезення учнів (вихованців) та вчителів (вихователів) у 2021-2022 навчальному році.

грудень-січень

головний спеціаліст

10.

Вивчення стану організації та здійснення внутрішнього контролю в закладах освіти Кальчицької ТГ.

серпень-вересень

головний спеціаліст

11.

Підготовка для затвердження плану роботи відділу освіти та плану колегій керівників закладів освіти на 2023 рік.

листопад-грудень

головний спеціаліст

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Наради з директорами закладів освіти громади

 

№ з/п

Питання, що обговорюються

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.1.

1.2.

 

1.3.

Про основні завдання відділу освіти, закладів освіти громади на 2022 рік.

Про стан роботи відділу освіти,  закладів освіти громади зі зверненнями громадян протягом 2021 року.

Про бюджет відділу освіти на 2022 рік.

Січень

Шапошнікова І.А.

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Хаймах О.Ф.

 

2.1.

 

2.2.

2.3.

Про стан травматизму учасників освітнього процесу у 2021 році.

 

Про особливості та проведення зовнішнього незалежного оцінювання – 2022.

Про стан роботи з попередження дитячої злочинності та правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності.

Лютий

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Шапошнікова І.А.

Шапошнікова І.А.

 

3.1.

 

3.2.

3.3.

3.4.

Про стан роботи щодо соціального захисту учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти.

Про стан виконання ст. 30 Закону України «Про освіту».

Про ефективність обміну інформацією електронними засобами зв’язку.

Про виконання рішень попередніх нарад.

Березень

Шапошнікова І.А.

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

Шапошнікова І.А.

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.1.

4.2.

 

 

4.3.

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2022 року.

Про нормативно-правові та науково-методичні засади організованого закінчення 2021/2022 начального року та проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти 4, 9, 11 (12)-х класів.

Про стан роботи зі зверненнями громадян у І кварталі 2022 року.

Квітень

Байталжи-Іванова Ю.І.

Шапошнікова І.А.

 

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.1.

5.2.

 

5.3.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році.

Про підсумки контролю за дотриманням закладами дошкільної освіти установчих документів.

Про формування попередньої мережі закладів освіти громади на 2022/2023 навчальний рік.

Травень

Шапошнікова І.А.

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Шапошнікова І.А.

 

6.1.

6.2.

 

 

Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів.

Про результати участі учнів  закладів загальної середньої освіти у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Червень

Шапошнікова І.А.

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

7.1.

 

7.2.

Про хід підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти громади до нового 2022/2023 навчального року.

Про виконання рішень попередніх нарад.

Липень

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.1.

 

8.2.

8.3.

 

8.4.

Про підсумки проведення огляду готовності закладів освіти громади до нового 2022/2023 навчального року.

Про підтримку системи ІСУО в актуальному стані.

Про нормативно-правові та науково-методичні засади організованого початку 2022/2023 начального року.

Про підсумки оздоровчої кампанії дітей влітку 2022 року.

Серпень

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Шапошнікова І.А.

Шапошнікова І.А.

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Про аналіз мережі закладів освіти громади на 2022/2023 навчальний рік.

Про стан охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку.

Про стан забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти.

Про результати участі випускників 11-х класів у ЗНО-2022.

Вересень

 

 

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

Шапошнікова І.А.

Шапошнікова І.А.

Шапошнікова І.А.

 

10.1.

10.2.

 

10.3.

Про стан охоплення учнів позашкільною освітою.

Про підготовку матеріально-технічної бази  закладів освіти громади до опалювального сезону 2022-2023 навчального року.

Про стан роботи зі зверненнями громадян у ІІІ кварталі 2022 року.

Жовтень

Шапошнікова І.А.

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

11.1.

 

11.2.

Про створення умов для навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Про стан реалізації завдань Концепції «Нова українська школа».

Листопад

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Шапошнікова І.А.

 

12.1.

 

12.2.

 

Про підсумки роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Про підсумки контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

Грудень

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Хаймах О.Ф.

 

 

 

 

ІІІ. Аналітична діяльність відділу освіти

 

№ з/п

Напрям діяльності

Термін виконання

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1.

Контроль за організацією харчування учнів (вихованців).

Протягом року

Хаймах О.Ф.

 

 

2.

Контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності закладами освіти.

Протягом року

Хаймах О.Ф.

 

3.

Контроль за дотриманням закладами дошкільної освіти статутних документів.

Протягом року

Шапошнікова І.А.

 

 

4.

Контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Протягом року

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

5.

Інвентаризація основних засобів.

Протягом року

Тімченко Л.М.

 

6.

Моніторинг використання енергоносіїв.

Щомісяця

Хаймах О.Ф.

 

7.

Моніторинг результатів участі випускників 11(12)-х класів у ЗНО-2022.

Серпень

Шапошнікова І.А.

 

8.

Моніторинг стану виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів».

Щоквартально

Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Робота з обдарованою молоддю

 

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

 1.  

І (шкільний) етап змагань з шахів «Шахова корона».

 

Лютий

Директори ЗЗСО

 

 1.  

І (шкільний) етап виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край».

Березень

Шапошнікова І.А., директори ЗЗСО

 

 1.  

І (шкільний) етап фестивалю дружин Юних пожежних серед учнів  закладів загальної середньої освіти.

Березень

Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

ІІ (територіальна громада) етап змагань з шахів «Шахова корона».

 

Березень

Шапошнікова І.А., директори ЗЗСО

 

 1.  

Свято «Учень року».

Підведення підсумків та урочисте нагородження переможців конкурсу «Учень року».

Квітень

Шапошнікова І.А., директори ЗЗСО

 

 1.  

Виставка писанкарства «Українська Великодня писанка».

Підведення підсумків та урочисте нагородження переможців виставки писанкарства «Українська Великодня писанка».

Квітень

Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

Свято «День науки».

 

Травень

Шапошнікова І.А., директори ЗЗСО

 

 1.  

Свято «Випускний бал-2022».

Червень

Директори ЗЗСО

 

 1.  

День захисту дітей.

 

Червень

Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

Турнір  юних правознавців.

Вересень

Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

І (шкільний) етап конкурсу-гри «ЩО? ДЕ? КОЛИ?».

 

Вересень

Директори ЗЗСО

 

 1.  

ІІ (територіальна громада) етап конкурсу-гри «ЩО? ДЕ? КОЛИ?».

Підведення підсумків та урочисте нагородження переможців конкурсу-гри «ЩО? ДЕ? КОЛИ?».

Жовтень

Шапошнікова І.А., директори ЗЗСО

 

 1.  

ІІ (територіальна громада) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Листопад-грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

Змагання

І (шкільний) етап змагань з настільного тенісу серед учнів закладів загальної середньої освіти громади.

Листопад

Директори ЗЗСО

 

 

 1.  

Змагання

І (міський) етап  змагань з волейболу серед хлопців та дівчат закладів загальної середньої освіти громади.

Листопад

Директори ЗЗСО

 

 

 1.  

Організація участі учнів у IІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

 

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Конкурс-виставка «Зимовий  вернісаж».

Підведення підсумків та урочисте нагородження переможців конкурсу-виставки «Зимовий вернісаж».

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

Конкурс –виставка «Різдвяна писанка».

Підведення підсумків та урочисте нагородження переможців конкурсу-виставки «Різдвяна писанка».

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 1.  

Конкурс дитячої та юнацької творчості «Зимові традиції моєї родини».

 

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І., директори ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Національно-патріотичне та громадянське виховання в системі освіти Кальчицької ТГ

 

 з/п

Назва заходу

Термін

проведення

Відповідальні

особи

Відмітка

про виконання

1.

1. Організація відзначення державних свят

 1.  

День Соборності України

Січень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Вшанування пам’яті Героїв Крут

Січень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День пам’яті жертв Голокосту

Січень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Лютий

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Героїв Небесної Сотні

Лютий

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День народження Т.Г. Шевченка

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Міжнародний жіночий день

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Квітень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Чорнобильської трагедії

Квітень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Декада героїко-патріотичного виховання

Травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (Дні пам’яті та примирення)

Травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День української вишиванки

Травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Міжнародний день захисту дітей

Червень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Конституції України

Червень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Червень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Державного Прапора України

Серпень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Незалежності України

Серпень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День знань

Вересень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День партизанської слави

Вересень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Всеукраїнський день бібліотек

Вересень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День працівників освіти в Україні

Жовтень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День Захисника України (День українського козацтва)

Жовтень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Декада Слави

Жовтень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День визволення України від нацистських загарбників

Жовтень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День української писемності та мови (День Преподобного Нестора-літописця)

Листопад

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська акція «Запали свічку»

Листопад

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День  Збройних  Сил  України

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Місячник героїко-патріотичного виховання

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2. Організація участі у Всеукраїнських  акціях

30.

«Лист пораненому солдату»

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

31.

 

«Діти  – воїнам АТО»

 

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

32.

«Добро починається з тебе»

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

32.

«Від серця до серця»

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3. Організація участі в конкурсах

33.

Громадський етап Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г. Шевченка та участь в обласному етапі Конкурсів

Жовтень-листопад

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

34.

Громадський конкурс «Влучний стрілець»

Травень

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

35.

Громадський конкурс малюнків та участь в обласному конкурсі «Мій біль – Афганістан»

Лютий

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

36.

Громадський конкурс етап та участь в обласному конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей»

Лютий

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

37.

Громадський конкурс читців «Вічне слово Кобзаря»

 

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

38.

Громадський конкурс юних художників «У вінок Кобзаря»

 

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

39.

Громадський конкурс творів «Я хочу з тобою поговорити, Тарасе!», «Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань народу, символ української нації»

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

40.

Громадський конкурс дитячої та юнацької творчості «Новий рік крокує планетою»

Грудень

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

41.

Громадський конкурс та участь в обласному «Об’єднаймося, брати мої!»

Грудень-січень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

42.

Громадський конкурс та участь в обласному «Різдвяна та Великодня писанки»

Грудень

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1. Організація військово-спортивних змагань

1.

Змагання «Влучний стрілець»

Жовтень- травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2.

І (територіальна громада) та участь у ІІ (обласному ) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької  військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Квітень

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Спортивні змагання в громаді та участь в обласних: з волейболу, футболу, баскетболу, багатоборства, «Козацький гарт» тощо

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1. Організація роботи учнівського самоврядування

1.

Проведення акцій:

«Турбота»

«Зелена весна»

«Лист пораненому солдату»

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2.

«Весна. Чонобиль. Пам'ять» «Доземний уклін, ветеране!»

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Участь в обласному фестивалі «Лідер року»

Грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Конкурс плакатів «Вклонімося доземно захисникам України!» (До Дня Збройних Сил України)

 

Жовтень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Знайомство з органами місцевого самоврядування

Екскурсії «Владними коридорами виконавчого комітету Кальчицької ТГ»

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Конкурс  «Мій родовід»

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

7.

Онлайн-конкурс читців віршів, прозових уривків творів (за вибором) «Ми нащадки переможців! Пам’ятаємо! Пишаємося!»

Травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.

Конкурс вітальних листівок «Доземний уклін, ветеране!» (привітання членів  ветеранської спілки Кальчицької ТГ)

Травень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

 

№ п/п

ЗАХОДИ

СУМА  фінансування (грн.)

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1

Придбання миючих, чистящих, дезінфікуючих засобів

35319,00

Хаймах О.Ф.

 

2

Придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту, пожежних кранів

3500,00

Хаймах О.Ф.

 

3

Придбання бланків

2427,98

Хаймах О.Ф.

 

4

Придбання паперових рушників та електросушарок

2482,00

Хаймах О.Ф.

 

5

Придбання господарчих товарів

23984,60

Хаймах О.Ф.

 

6

Придбання будівельних та косметичних матеріалів

23144,61

Хаймах О.Ф.

 

7

Придбання канцтоварів, паперу  

82839,85

Хаймах О.Ф.

 

8

Придбання комплектуючих до оргтехніки 

5334,00

Хаймах О.Ф.

 

9

Придбання запасних частин, бензину та моторної оливи для

транспортних засобів  

340905,00

Хаймах О.Ф.

 

10

Придбання медикаментів

15500,00

Хаймах О.Ф.

 

11

Придбання продуктів харчування

2782937,00

Хаймах О.Ф.

 

12

Повірка контрольно-вимірювальних приладів, технічне обслуговування газових приладів та ШРП, електроприладів

73483,07

Хаймах О.Ф.

 

13

Проведення заміру опору ізоляції,  технічне обслуговування та перезарядки вогнегасників, перевірка пристроїв блискавкозахисту, ТО пожежних кранів

31765,36

Хаймах О.Ф.

 

14

Проведення дератизації та дезінсекції закладів

13048,80

Хаймах О.Ф.

 

15

Проведення лабораторних досліджень піску на наявність яєць гельмінтів, вимірювання рівня освітленості в приміщенні, вимірювання показників мікроклімату в приміщенні, вимірювання електричних приладів, дослідження питної води

62616,47

Хаймах О.Ф.

 

16

Послуги зв’язку, в т.ч. Інтернет, банківські послуги

58478,28

Хаймах О.Ф.

 

17

Поточний ремонт автомобілів, страхування та діагностика автотранспортних засобів

22705,60

Хаймах О.Ф.

 

18

Послуги по супроводженню ліцензійного програмного забезпечення

48577,93

Хаймах О.Ф.

 

19

Послуги по обслуговуванню та заправки копіювальної  та оргтехніки

63944,49

Хаймах О.Ф.

 

20

Транспортні послуги

6100,00

Хаймах О.Ф.

 

21

Послуги з обробки та зберігання підручників

163053,00

Хаймах О.Ф.

 

22

Послуги в вивозу побутового сміття

2500,00

Хаймах О.Ф.

 

23

Послуги по обслуговуванню сигналізації

32325,00

Хаймах О.Ф.

 

24

Послуги поштового зв’язку

2439,00

Хаймах О.Ф.

 

25

Послуги з очистки вигрібної ями

6000,00

Хаймах О.Ф.

 

26

Навчання робітників

60650,00

Хаймах О.Ф.

 

27

Атестація робочих місць

12310,00

Хаймах О.Ф.

 

28

Послуги з розробки веб-сайту

14000,00

Хаймах О.Ф.

 

 

 

VII. Економіко-фінансове забезпечення розвитку освітньої галузі Кальчицької ТГ

 

№ п/п

Заходи

Фінансування (грн.)

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

50 954 687,00

Хаймах О.Ф.

 

2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

537 369,00

Хаймах О.Ф.

 

3

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

15 500,00

Хаймах О.Ф.

 

4

Продукти харчування

2 694 125,00

Хаймах О.Ф.

 

5

Оплата послуг (крім комунальних)

461 700,00

Хаймах О.Ф.

 

6

Видатки на відрядження

0,00

Хаймах О.Ф.

 

7

Оплата теплопостачання

37 480,00

Хаймах О.Ф.

 

8

Оплата водопостачання та водовідведення

87 335,00

Хаймах О.Ф.

 

9

Оплата електроенергії

3 742 289,00

Хаймах О.Ф.

 

10

Оплата природного газу

3 159 671,00

Хаймах О.Ф.

 

11

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

81 930,00

Хаймах О.Ф.

 

12

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

78 300,00

Хаймах О.Ф.

 

13

Інші виплати населенню

7 240,00

Хаймах О.Ф.

 

14

Інші поточні видатки

17 200,00

Хаймах О.Ф.

 

15

ВСЬОГО

61 874 826,00

 

 

 

VIII. Організаційна діяльність відділу освіти

 

 8.1. План організаційних заходів щодо організованого закінчення

2021/2022 навчального року

 


з/п

Організаційні заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1

Видання наказу відділу освіти про порядок організованого закінчення 2021/2022 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2

Нарада керівників  закладів освіти громади.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3

Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Нарада керівників методичних об’єднань вчителів предметників.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Засідання методичних об’єднань вчителів предметників.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Інформація до Департаменту освіти і науки Донецької ОДА про учнів, які навчалися за кордоном.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

7.

Затвердження складу апеляційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9-х класах.

Квітень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.

Інформація до Департаменту освіти і науки Донецької ОДА про проведення свята Останнього дзвоника.

06.05.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

9.

Внесення змін до бази даних випускників, які отримують атестат з відзнакою.

Травень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

10.

Інформація до Департаменту освіти і науки Донецької ОДА про випускників, які нагороджуються медалями.

Травень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

11.

Внесення змін до бази даних випускників, які отримують свідоцтво з відзнакою.

Червень

2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

                                                                                                                                                

8.2. План організаційних заходів щодо організованого початку 2022/2023 навчального року

 


з/п

Організаційні заходи

Термін виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про виконання

1.

Підготовка проекту наказу про формування  навчальних планів закладів загальної середньої освіти  на 2022/2023 навчальний рік.

Травень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2.

Підготовка проекту наказу про підготовку до організованого початку 2022/2023 навчального року.

Червень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Підготовка проекту розпорядження сільського голови про затвердження персонального складу комісії для проведення огляду готовності  закладів освіти до нового 2022/2023 навчального року.

Липень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Огляд готовності  закладів освіти до нового 2022/2023 навчального року.

Серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Аналіз стану кадрового забезпечення  закладів освіти.

Серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Аналіз забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти.

Серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

7.

Забезпечення підвозу підручників та навчальної літератури.

До 01.09.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.

Контроль за закінченням проведення поточних та капітальних ремонтів у  закладах освіти.

Липень-серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

9.

Повірка приладів обліку енергоносіїв.

Червень-липень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

10.

Перезарядження вогнегасників.

Серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

11.

Нарада директорів закладів освіти.

Серпень
2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

8.3. Організаційний супровід зовнішнього незалежного оцінювання

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.

Проведення нарад для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи з метою роз’яснення особливостей ЗНО -2022 та вирішення організаційних питань .

Упродовж року

Шапошнікова І.А.

 

2.

Участь у організаційно-методичних заходах, що проводяться Департамент освіти і науки Донецької ОДА з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечення своєчасного виконання заходів, що входять до компетенції відділу освіти.

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Підготовка та висвітлення інформації про зовнішнє незалежне оцінювання на офіційному сайті Кальчицької громади в розділі «Відділу освіти».

Упродовж року

Шапошнікова І.А.

 

4.

Контроль за станом інформаційно-роз'яснювальної та організаційно-методичної роботи закладів загальної середньої освіти з питань підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання.

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Роз’яснювальна робота щодо реєстрації учасників ЗНО-2022

До 01.03.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Контроль за формування та відправленням комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи.

До 01.03.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

7.

Організація участі у пробному тестуванні учнів 11 класів.

Січень 2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.

Сприяти реєстрації випускників на основну сесію ЗНО.

Згідно з термінами МОН України

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

9.

Підготовка та організація проведення пробного безкоштовного тестування для дітей пільгових категорій.

Лютий, березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

10.

Ознайомлення керівників закладів загальної середньої освіти  з результатами реєстрації учасників ЗНО – 202.2

Березень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

11.

Аналіз результатів ЗНО – 2022.

Серпень-вересень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

12.

Ознайомлення та поширення інформаційних матеріалів ЗНО-2022 серед різних категорій педагогічних працівників (предметні ММО, учителі - предметники, випускники 2022 року, їх батьки)

Листопад 2021 року-лютий 2022 року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

8.4. Профілактична робота щодо запобігання усіх видів дитячого травматизму

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.

Здійснення роботи щодо систематичного доведення до  закладів освіти  нових нормативно-правових документів з питань охорони життя і здоров’я учнів та вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму.

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2.

Співпраця із закладами охорони здоров’я.

Упродовж року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Підготовка щоквартальних звітів про нещасні випадки, які сталися з учнями закладів загальної середньої освіти, заслуховування даного питання на апаратних нарадах, нарадах заступників директорів шкіл з виховної роботи, вихователів-методистів.

До 05 числа звітного місяця

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Забезпечення контролю за своєчасним розслідуванням нещасних випадків з учасниками освітнього процесу.

Постійно

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Проведення наради для відповідальних за роботу щодо профілактики дитячого травматизму в закладах освіти.

Лютий

 

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Здійснення аналізу стану травматизму серед працівників, учнів та вихованців під час праці та освітнього процесу.

Травень,

грудень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

7.

Організація роботи загонів «Дружин юних пожежних рятівників», «Юних інспекторів руху».

Протягом року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

8.

Проведення місячника безпеки дорожнього руху.

Вересень

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

 

            8.5. План підготовки закладів освіти до нового 2022/2023 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

 


з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1

Надання  інформації на запити до Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

У встановлені

терміни

Головні спеціалісти

 

2

Участь у підготовці пропозицій до плану поточних та капітальних ремонтів закладів освіти громади на 2023 рік.

Жовтень

Начальник відділу освіти

 

3

Надання звітів про виконання капітальних та поточних ремонтів.

Щосереди

Головні спеціалісти

 

4

Контроль та надання  інформації до Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації щодо температурного режиму.

Щоденно,

протягом опалювального сезону

Головні спеціалісти

 

5

Здійснювати постійний контроль за станом опалення закладів освіти.

Протягом опалювального сезону

Головні спеціалісти

 

6

Провести обстеження будівель і споруд, зовнішніх інженерних мереж та благоустрою територій  закладів освіти з метою запобігання їх руйнуванню відповідно до «Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд» зі складанням  дефектних актів.

Березень-  квітень, 

жовтень -  листопад

Директори закладів освіти

 

7

Організація робіт з ліквідації аварійних ситуацій по мережам: опалення, водовідведення, водопостачання, електропостачання.

Постійно,

за потребою

Директори закладів освіти

 

8

Виготовлення кошторисної документації по капітальним та поточним ремонтам будівель закладів освіти.

Протягом року,

за потребою

 

Директори закладів освіти

 

9

Ремонт систем зовнішнього та аварійного  освітлення.

Протягом року,

за потребою

Директори закладів освіти

 

10

Проведення повірки лічильників обліку тепла, газу, води, сигналізаторів газу.

Червень

Директори закладів освіти

 

11

Прийомка робіт капітальних та поточних ремонтів, які виконані підрядними організаціями.

Протягом року

Директори закладів освіти

 

12

Організація проведення  робіт по промивці та  гідравлічному іспиту систем опалення.

Червень- липень,

(за потребою)

Директори закладів освіти

 

13

Організація проведення коригування енергетичних паспортів.

Червень, липень

Директори закладів освіти

 

14

Організація робіт з  техобслуговування та придбання вогнегасників для закладів освіти.

Липень

Директори закладів освіти

 

15

Організація робіт по проведенню замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв в закладах освіти.

Червень- липень

Директори закладів освіти

 

16

Перевірка і ремонт систем вентиляції  повітря, кухонних  печей.

Червень- липень

Директори закладів освіти

 

 

17

Організація робіт по проведенню обробки вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій в закладах освіти.

Липень

Директори закладів освіти

 

 

18

Оформлення актів готовності теплових господарств закладів освіти до роботи в опалювальний сезон.

Вересень

Директори закладів освіти

 

19

Обстеження стану готовності газових топкових закладів освіти до роботи в опалювальний сезон.

Вересень

Директори закладів освіти

 

20

Оформлення державних актів на право постійного користування землею

Протягом року

Директори закладів освіти

 

21

Частковий ремонт транспортних засобів.

Постійно,

за потребою

Директори закладів освіти

 

22

Здійснювати постійний контроль за проходженням опалювального сезону.

Протягом опалювального сезону

Директори закладів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.  План роботи з охорони праці на 2022 рік

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

Відмітка про виконання

1.

Вивчення стану роботи охорони праці, санітарно-гігієнічних умов, організаційно-технічних заходів та безпеки життєдіяльності в закладах освіти Кальчицької ТГ.

Протягом року

Головні спеціалісти, директори закладів освіти

 

2.

Проведення вступного інструктажу з охорони праці  з новоприйнятими працівниками.

При прийнятті на роботу

Директори закладів освіти

 

3.

Розробити комплексні заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору.

Січень

Директори закладів освіти

 

4.

Своєчасно проводити розслідування нещасних випадків (в побуті та під час роботи) з працівниками закладів освіти та відділу освіти, відповідно до вимог законодавства

Після кожного випадку

Комісія по розслідуванню нещасних випадків

 

5.

Звіти з охорони праці:

№ 5 – списання, зберігання та утилізація небезпечних відходів

№ 7 – травматизм на виробництві

№ 8 – травматизм у побуті

№ 11 – пожежі і наслідки від них

№ 12 –  дорожньо - транспортні  пригоди

Січень

Директори закладів освіти

 

6.

Переглянути, доопрацювати та  ввести в дію інструкції з охорони праці.

Лютий

Директори закладів освіти

 

7.

Надання оперативної інформації  до Управління праці та соціального захисту населення.

Щоквартально

Директори закладів освіти

 

8.

Надання звіту за формою 7-НТВ про стан травматизму на виробництві у закладах освіти міста за 2021 рік

До 25.02.2022

Директори закладів освіти

 

9.

Аналіз забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

Березень

Головні спеціалісти, директори закладів освіти

 

10.

Затвердити План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2022 рік.

Березень

Директори закладів освіти

 

11.

Проведення «Тижня з охорони праці».

Квітень

Директори закладів освіти

 

12.

Придбання засобів індивідуального захисту, первинних засобів пожежогасіння.

Квітень

Директори закладів освіти

 

13.

Звіти з охорони праці:

№ 7 – травматизм на виробництві

№ 8 – про травматизм у побуті

№ 11 – про пожежі і наслідки від них

№ 12 – про дорожньо-транспортні  пригоди

Щоквартально

Директори закладів освіти

 

14.

Організація робіт з  техобслуговування вогнегасників, пожежних гідрантів, кранів.

Квітень-липень

Директори закладів освіти

 

15.

Проведення обробки  вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій будівель закладів освіти.

Упродовж року

Директори закладів освіти

 

16.

Перевірка наявності замірів опору ізоляції обладнання та силової електромережі  в закладах освіти.

Травень

Директори закладів освіти

 

17.

Перевірка стану охорони праці в літніх оздоровчих таборах відпочинку з денним перебуванням дітей.

Червень

Директори закладів освіти

 

18.

Організація робіт з ремонтів  пожежних гідрантів та кранів.

Червень

Директори закладів освіти

 

19.

Організація навчання відповідальних осіб обслуговуючих теплове та газове господарство.

Червень

Директори закладів освіти

 

20.

Перевірка наявності стану захисного заземлення в закладах освіти.

Липень

Начальник відділу освіти, директори закладів освіти

 

21.

Звіти з охорони праці:

№ 3 – проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв

№ 4 – обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій будівель

Серпень

Директори закладів освіти

 

22.

Здійснення перевірки готовності закладів освіти до нового навчального 2022/2023 року щодо створення безпечних умов праці в закладах освіти Кальчицької ТГ.

Серпень

Начальник відділу освіти, директори закладів освіти

 

23.

Перевірка проходження медичних оглядів працівниками   закладів освіти Кальчицької ТГ.

Вересень

Директори закладів освіти

 

24.

Перевірка наявності актів випробувань спортивних снарядів у спортивних залах та на спортивних майданчиках.

Вересень

Головні спеціалісти, директори закладів освіти

 

25.

Звіти  з охорони праці

№ 1- наявність первинних засобів пожежогасіння

№ 2 – наявність та працездатність технічних засобів протипожежного захисту

№ 3 – проведення замірів опору ізоляції електроустановок, електропроводки та заземлювальних пристроїв

№ 4- обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій будівель

№ 6- котельні установи

№ 7 – травматизм на виробництві

№ 8 –  травматизм у побуті

№ 11 – про пожежі і наслідки від них

№ 12 – про дорожньо - транспортні  пригоди

Жовтень

Директори закладів освіти

 

26.

Проведення лабораторних досліджень питної води,  піску,  вимірювання рівня освітленості, показників мікроклімату.

Протягом року

Директори закладів освіти

 

27.

Проведення дератизації, дезінсекції.

Протягом року

Директори закладів освіти

 

28.

Складання графіка проходження медогляду працівників закладів освіти Кальчицької ТГ на бактеріологічне обстеження.

Листопад

Директори закладів освіти

 

29.

Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійної захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

В разі наявності

Директори закладів освіти

 

30.

Надання звіту про проходження медогляду працівниками відділу освіти до Держпродспоживслужби.

1 раз на рік

Директори закладів освіти

 

31.

Надавати консультативну допомогу працівникам закладів освіти з питань охорони праці.

Постійно

Начальник відділу освіти

 

 

IX. Робота з кадрами

 

9.1. План  роботи з кадрами

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні особи

Відмітка про виконання

1.

Здійснювати моніторинг додаткової потреби в педагогічних кадрах для  закладів освіти.

Січень-грудень
2022 року

Темір А.М.

 

2.

Затвердження мережі шкіл та контингентів учнів закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік.

До 15.09.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Здійснювати статистичний аналіз про чисельний склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (форма № 83-РВК)

До 01.11.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Підготовка статистичного звіту 79-РВК з додатками.

До 01.10.2022

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Оформляти (на основі клопотань адміністрації закладів) нагородні матеріали на кращих працівників громади в галузі освіти.

Протягом року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

6.

Організувати моральне і матеріальне заохочення кращих педагогічних працівників.

Постійно

Директори закладів освіти

 

7.

Притягати до різних видів відповідальності працівників, що мають недоліки в роботі. Аналізувати причини цих порушень та здійснювати заходи для усунення умов що сприяли їх виникненню.

Постійно

Директори закладів освіти

 

8.

Надавати методичну допомогу та консультації з організації роботи з кадрових питань у закладах освіти.

Протягом року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

9.

Здійснювати підготовку до нарад керівного складу з нормативних та законодавчих документів з кадрових питань, надавати практичну допомогу.

Протягом року

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

10.

Організувати роботу щодо навчання та підвищення професійного рівня керівників.

Протягом року За планом курсової перепідготовки

Шапошнікова І.А., Байталжи-Іванова Ю.І.

 

11.

Контролювати дотримання трудового законодавства:

 • ведення трудових книжок;
 • ведення наказів з особового складу;
 • дотримання графіку щорічних відпусток;
 • виконання Закону України «Про відпустки»;

- ведення особових карток П-2, П-2ДС;

- облік працівників, що мають пільги;

- право трудового внутрішнього розпорядку.

Протягом року

Директори закладів освіти

 

12.

Дотримання вимог чинного законодавства  щодо посилення протидії корупції працівниками відділу освіти, керівниками закладів освіти (вибіркові співбесіди).

Протягом року

Харагирло І.В.

 

13.

Організувати роботу з аналізу якісного складу посадових осіб відділу освіти, забезпечити своєчасне надання електронних декларацій, педагогічних працівників навчальних закладів, обчислення вислуги років.

Січень-березень

Начальник відділу освіти, директори закладів освіти

 

14.

Проводити роботу щодо ведення трудових книжок, особових справ, особових карток П-2 (працівники відділу освіти, керівники закладів освіти).

Постійно

Шапошнікова І.А.

 

15.

Здійснювати підготовку статистичної звітності, інформаційних довідок для Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, виконкому Кальчицької сільської ради.

Протягом року

 

Головні спеціалісти

 

16.

Здійснити облік контингенту педагогічних працівників закладів освіти  (списки).

Станом на 01.10.2022

Темір А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Заходи  на виконання Закону України «Про запобігання корупції»

 

№ з/п

Заходи

Контроль

 1.  

Контроль знання особами відділу освіти вимог нормативно-правових актів антикорупційного законодавства.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль виконання службових обов’язків та виконавчої дисципліни.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль декларування доходів відповідно до ст. 13 Закону України «Про служу в органах місцевого самоврядування».

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу підкупу (пропонування чи надання неправомірної вигоди).

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу незаконного сприяння фізичним  або юридичним особам.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу порушень обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу незаконного входження до складу правління чи інших керівних органів суб’єктів господарювання.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу неподання або надання неповної чи недостовірної інформації.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу невиконання заходів щодо забезпечення та протидії корупції.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу незаконного використання інформації, що стала відома у зв’язку з використанням посадових повноважень.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Контроль за недопущенням особами відділу незаконного одержання подарунків.

Харагирло І.В.

 

 1.  

Посилення роботи зі зверненнями громадян.

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

 

10. Реалізація указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень, наказів

 

з/п

Назва

документа

Термін подання інформації

Адресат інформування

Відповідальні за виконання документа

Виконання

Укази Президента України

 1.  

Указ Президента України від 26.11.1998 № 1310/98 «Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів».

Щороку

27.11

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 30.10.2001 № 1020/2001 «Про День партизанської слави».

Щороку

до 22.09

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 23.08.2004 № 987/2004 «Про День Державного Прапора України».

Щороку

до 26.08

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді».

Щороку

до 25.05

до 25.10

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 22.02.2010 № 202/2010 «Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні».

Щопівроку

до 20.06

до 20.12

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 15.02.2010 № 161 «Про Концепцію державної мовної політики».

Щороку

до 05.12

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871/2014 «Про День Соборності України».

Щороку

до 23.01

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи».

Щороку

до 22.11

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806/2014 «Про День захисника України».

Щороку

до 15.10

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (до п. 3 статті 2).

Щороку

до 20.05

до 20.11

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 01.12.2016 № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері».

Щороку

до 20.11

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання».

Щороку

до 05.09

 

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (звіт).

Щомісячно до 10 числа, наступного за звітним періодом місяця

Департамент освіти і науки ДОДА

Хаймах О.Ф.

 

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».

Щоквартально

До 15 числа

Департамент освіти і науки ДОДА

Хаймах О.Ф.

 

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Щомісячно

до10 числа

Департамент освіти і науки ДОДА

Хаймах О.Ф.

 

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року».

 

 

Щокварталу

до 25 числа

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва».

Щороку

до 20.02

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Щокварталу

до 10 числа наступного місяця

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І., Хаймах О.Ф.

 

Доручення

1.

Доручення Президента України від 30.08.2012 № 01?01/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем, соціального захисту дітей, які його потребують.

Щокварталу

до 05.03

до 05.06

до 05.09

до 05.12

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

2.

Доручення Першого заступника Глави Адміністрації Президента України від 22.12.2018 № 04?01/2982 щодо започаткування нових форм підтримки талановитої молоді – Україна Майбутнього.

Щокварталу

до 05.01

до 05.04

до 05.07

до 05.10

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

3.

Доручення Прем’єр-міністра України  від 30.03.2017 № 11894/1/1-17 за підсумками робочої наради з членами Правління Асоціації міст України від 21.03.2017 та листа Асоціації міст України від 23.03.2017 № 5-109 щодо модернізації мережі закладів освіти.

Щокварталу

до 10.01.

до 10.04.

до 10.07

до 10.10

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

4.

Доручення Віце-прем’єр-міністра України від 30.09.2014 року № 30137/72/1-14 до листа Українського інституту національної пам’яті щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті.

Щомісяця

до 27 числа

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

5.

Доручення Прем’єр-міністра України від 07.06.2013                     № 23225/0/1-13 щодо удосконалення профілактичної роботи в учнівському середовищі та формування здорового способу життя.

Щопівроку

до 20.06

до 20.12

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Накази Міністерства освіти і науки України

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641/2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами).

Щороку

до 10.06.

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Щороку

до 20.11.

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 399 «Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки».

Щороку

до 20.03,

до 20.06,

до 20.09,

до 20.12

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

Накази Департаменту освіти і науки Донецької ОДА

 1.  

Наказ департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 12.11.2021 № 314/163-21-ОД «Про проведення у 2021/2022 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

Щороку

Департамент освіти і науки ДОДА

Шапошнікова І.А.,

 Байталжи-Іванова Ю.І.

 

 

 

 

 

Начальника відділу освіти                                                                                                     Іван ХАРАГИРЛО

 


« повернутися